Door Privé: Tom Brands op 14 december 2015

Actieve afdeling

Daar is hij weer; de koerier. De nieuwsbrief van de Pvda Apeldoorn. Alweer de vierde en laatste editie van 2015. We hebben net de maand november achter ons waarin de MeerjarenProgrammaBegroting besproken en besloten werd. Toch wel het belangrijkste politieke moment van het jaar, afgezien van de  verkiezingen. Apeldoorn zet flinke stappen op de ingeslagen weg naar financieel herstel. En dat is mooi. Zo hoeft er niet alleen meer bezuinigd te worden en op de winkel worden gepast, maar is er ook ruimte voor het maken van een inhaalslag, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijshuisvesting, of nieuw beleid, bijvoorbeeld investeringen in de binnenstad.

De fractie in actie
Onze fractie zit niet stil! Zo tussen al het geweld van de tientallen moties en amendementen valt het misschien niet op, maar tijdens de MPB diende de PvdA een belangrijke motie in over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en een amendement om geen tariefsverhoging afvalstoffenheffing door te voeren. Beide zijn door de gemeenteraad unaniem aangenomen! Ook zijn er recent schriftelijke vragen gesteld over cliëntondersteuning, over studentenhuisvesting en over het beleid omtrent megastallen. Daarnaast stelde de fractie onlangs actualiteitsvragen over de opvang van dak- en thuislozen en over het theehuis in Park Berg en Bos, waar eerder (beide onderwerpen) al schriftelijke vragen over zijn gesteld. Het is misschien niet altijd even zichtbaar, maar onze fractie is goed bezig en ik wil het hier toch even gezegd  hebben: Klasse, fractie! Natúúrlijk geldt dat ook voor onze wethouder Johan Kruithof. Lees vooral zijn column over de arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting en de opvang van vluchtelingen!

Tafel van 10
Behalve de MPB die de novembermaand domineerde, organiseerden wij, fractie en bestuur gezamenlijk, weer een Tafel van 10. Inmiddels een visitekaartje van onze afdeling waar we trots op mogen zijn. Het was alweer de vierde editie. Dit maal over onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, uiteraard op een onderwijslocatie: Bij Wittenborg University. Onder andere Tweede Kamerlid John Kerstens en onze wethouder Johan Kruithof maakten deel uit van het panel. Het was wederom een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst en boeiende inhoudelijke discussies. We houden ‘m erin!

Volledig digitaal
Belangrijk om te weten: Per 1 januari 2016 gaan we als afdeling volledig over op digitaal. De nieuwsbrief en uitnodigingen worden allemaal per e-mail verstuurd en ook op de website is alle informatie structureel te vinden. Zorg dus dat uw e-mailadres bij de landelijke partij-administratie actueel is! Sowieso de oproep om regelmatig op onze website te kijken voor het laatste nieuws: apeldoorn.pvda.nl. Omdat Dirk Westerhof benoemd is tot penningmeester van het gewestelijk bestuur, heeft hij zijn taak als penningmeester van het afdelingsbestuur neergelegd. Dirk blijft algemeen bestuurslid. Onlangs hebben wij René Verschoor mogen verwelkomen als onze nieuwe penningmeester; Rene, nogmaals welkom!

Tot slot
In deze nieuwsbrief vindt u de gebruikelijke bijdragen van onze fractievoorzitter Marga Jonkman, onze wethouder Johan Kruithof en onze vaste columnist Marten Ferwerda, maar dit maal ook bijdragen van Fokko Spoelstra, statenlid voor de PvdA in Gelderland, en Eppo Gutteling, actief binnen het waterschap.

Rest mij u veel leesplezier te wensen met deze koerier en alvast fijne dagen in het vooruitzicht. Ik hoop u allen te zien op de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Apeldoorn op 11 januari in de Wilde Pieters.

 

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn

Privé: Tom Brands

Privé: Tom Brands

Tom (1984) is een geboren en getogen in Apeldoorn. Woont nu samen met zijn vriendin Annemyn in Ugchelen. Groeide op in de wijk De Maten en heeft daarna een aantal jaar in het centrum van Apeldoorn gewoond. Heeft ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd. In het dagelijks leven sinds 2002 werkzaam in verschillende functies bij de

Meer over Privé: Tom Brands