Door Willy Kreeftenberg op 29 maart 2017

Algemene ledenvergadering bij Zuid doet Samen

Op maandagavond 27 maart vond de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats in Ons Honk aan de Sperwerlaan te Apeldoorn-Zuid. De bijeenkomst werd goed bezocht; rond de 35 leden waren aanwezig. Fractievoorzitter Marga Jonkman trapte af met een terugblik op de verkiezingen en de teleurstellende verkiezingsuitslag. Er kwamen diverse oproepen van de leden, zoals een oproep om vooral naar de toekomst te kijken (visie maken) en meer en beter aan te sluiten bij dorpsraden. Voorzitter Tom Brands deed een oproep aan alle leden om input te leveren voor programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018: welke thema’s leven het meest/verdienen aandacht?

Corine Stokhof, Guillermo Iglesias Patiῆo en Jan de Heer zijn allen benoemd tot bestuurslid. We wensen hen beiden veel plezier met hun werk in het bestuur! Het jaarverslag 2016 is toegelicht door bestuursvoorzitter Tom Brands en penningmeester René Verschoor gaf een toelichting op de jaarrekening 2016. Het resultaat is positief; dit bedrag kan in 2017/2018 worden ingezet voor de komende campagne van de gemeenteraadsverkiezing. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn beiden vastgesteld en goedgekeurd. De kascommissie was zeer tevreden over de jaarrekening en het bestuur is gedechargeerd. Tom Brands deed een oproep voor een nieuw lid/reserve lid voor de kascommissie: Jan Jouke van den Heuvel stelde zich kandidaat voor deze commissie. Dit voorstel is goedgekeurd.

Gerard Docter en Harry Vos gaven een toelichting op het jaarverslag 2016 van het Ombudsteam aan de leden. Het werk van het Ombudsteam is nodig, nuttig en geeft mooie resultaten. Het Ombudsteam zal indien nodig af en toe de publiciteit zoeken om op die manier aandacht te vragen voor bepaalde situaties/cases. De voorzitter bedankt namens alle leden/de ALV het Ombudsteam voor hun inspanningen en de bereikte resultaten.

Mechelien Burghout geeft een enthousiaste toelichting op het werk van “Zuid doet samen” voor de bewoners, jong en oud van de wijk. De voorzitter bedank Mechelien voor de goede ontvangst van de ALV PvdA Apeldoorn in “Ons Honk”.Maarten van den Bos van de Banning-vereniging geeft een interessante en boeiende kijk op het fenomeen populisme en sociaal-democratie. De voorzitter bedankt Maarten voor zijn onderhoudende en boeiend betoog. De ALV wordt afgesloten met een gezellige borrel.

Willy Kreeftenberg

Willy Kreeftenberg

Willy Kreeftenberg is samen met Dirk Westerhof campagnecoördinator. Willy is geboren op 29 december 1962 in Terborg (Gelderland). Sinds 2008 woont hij met veel plezier in Apeldoorn. Hij is getrouwd met Jolande Scholten. Samen hebben ze twee zonen. Willy heeft  levensmiddelentechnologie gestudeerd in Den Bosch en bedrijfskunde (MBA Public Governance) aan de Nyenrode Business Universiteit

Meer over Willy Kreeftenberg