Algemeen bestuurslid & campagnecoördinator

Dirk Westerhof

Dirk Westerhof is algemeen bestuurslid en samen met Willy Kreeftenberg campagnecoördinator.

Achtergrond en ervaring:
Sinds 1981 woonachtig in Apeldoorn.  Getrouwd en 3 kinderen, en 1 kleindochter. Zelfstandig werkzaam als  Organisatie adviseur en  financieel specialist. Veel landelijke opdrachten uitgevoerd van Leeuwarden tot Maastricht, en van Amsterdam tot Enschede. Verder ben ik Vice Voorzitter van Talent Plus. Een landelijke vereniging die zich bezig houdt met het terug brengen op de arbeidsmarkt van werkloze HBO geschoolde werklozen door middel van een intensief trainings programma. Ik heb een uitbereid netwerk door het hele land.

Drijfveer
Gelet op bovenstaande zal te u duidelijk zijn dat Werken aan Werk mijn topprioriteit heeft.  Wij moeten in Apeldoorn alles in het werk stellen om de werkgelegenheid in Apeldoorn te vergroten. Het kan en mag niet meer voorkomen dat bedrijven uit Apeldoorn vertrekken naar elders omdat het daar goedkoper of makkelijker is. Daarnaast moeten wij als gemeente alles in het werk stellen om meer werkgelegenheid naar Apeldoorn toe te halen. We moeten bedrijven kunnen vinden die bereid zijn om zich in de hoofdstad van de Veluwe te vestigen.

Daarnaast is de zorg in en rond Apeldoorn van het grootste belang. Het verplaatsen van de zorg “dichter bij de Burger” is een project met vele hobbels. Het zal niet eenvoudig zijn. Wij als PvdA en ik in het bijzonder zullen ons sterk maken dat er niemand tussen de wal en schip terecht komt.

Grootste ergernis
Verspilling. Dat is mijn ergernis. Verspilling van Geld, Energie, Voedsel . Hoe kan dit worden voorkomen.  Luisteren wij als gemeente wel genoeg naar slimme creatieve ideeën van onze burgers.

Morgen invoeren
Goed,  veilig en betaalbaar openbaar vervoer, ook voor gehandicapten die niet met te reguliere openbaar vervoer kunnen. Goede trainingen voor werklozen die hun terugkeer op de arbeidsmarkt bespoedigen.

Dirk op…

Facebook | Linkedin

E-mail: d.westerhof@upcmail.nl