Door Redactie op 12 september 2017

Schriftelijke vragen over regenboogzebrapad

“Homo-emancipatie is nog steeds een onderwerp van gesprek omdat er in de
samenleving nog geen gelijkwaardigheid van burgers is. Zolang er nog geen
gelijkwaardigheid is, is het goed om via verschillende manieren aandacht te
blijven vragen voor dit probleem. Een zebrapad, een vlag of schriftelijke vragen van een
politieke partij lossen deze ongelijkheid natuurlijk niet op maar we moeten erover blijven
praten.”

Zoals bekend ijveren de Apeldoornse fracties van GroenLinks, D66 en PvdA al langer voor een regenboogzebrapad in Apeldoorn. Al in januari 2016 heeft GroenLinks hiertoe een aanzet gegeven in de PMA. Als er een initiatief uit de samenleving zou komen via een dorps- of wijkraad dan zou de gemeente hier aan willen meewerken.

zie: https://www.destentor.nl/nieuws/regenboogzebrapad-welkomin-apeldoorn~a361b2dc/

Voor de zomer van 2017 heeft de fractie van GroenLinks hierover een brief ontvangen
van Fenne de Kroon en heeft het college van B&W een gesprek met haar gehad.

zie:
http://www.groenlinksapeldoorn.nl/regenboog
https://www.destentor.nl/apeldoorn/fenne-15-maakt-zich-sterk-voorregenboogzebrapad~a65b618a/

Dit brengt onze fracties tot de volgende vragen aan het college:

1. U heeft beloofd dat wanneer er een concreet verzoek ligt, u actie gaat
ondernemen. Wanneer gaat u het initiatief van Fenne de Kroon uitvoeren?
2. Heeft u al een plek voor ogen?
3. Woensdag 11 oktober is het Coming Out Day: bent u het met ons eens dat dit een
mooie dag zou zijn om aandacht te geven aan het Apeldoorns
regenboogzebrapad?


Fracties PvdA, D66 en GroenLinks Apeldoorn

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie