Door Chris Schouten op 19 april 2017

PvdA Apeldoorn stelt vragen over bezetting ambulances

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is een voorziening die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Fred Seifert, bestuurder van de FNV-bond Zorg en Welzijn, waarschuwt deze week voor problemen die de komende maanden zullen voordoen, met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel in Utrecht, Rotterdam en Den Haag (Skipr, 9 april). Ook elders dreigen tekorten, zo merkt hij op, zeker met de komende vakanties in het verschiet. Hierdoor kan de paraatheid in het geding komen, met allerlei ongewenste gevolgen van dien.

De PvdA-fractie maakt zich zorgen en heeft naar aanleiding van de waarschuwing van de FNV-bond de volgende vragen:

1. Heeft het college ook kennis genomen van de waarschuwing van de FNV-bond?

2. Kan het college aangeven:
a. of de waarschuwing ook opgaat voor de RAV-regio Noord- en Oost-Gelderland, m.a.w. is er
in onze regio ook sprake van een bezettingsprobleem van verpleegkundig personeel op de
ambulances;
b. of wij ons ook zorgen moeten maken over de paraatheid?

3. Indien er sprake is van een bezettingsprobleem in onze RAV-regio kan het college dan aangeven:

a. of, en zo ja, wat het bestuur van de RAV Noord- en Oost-Gelderland en/of betrokken zorgverzekeraar(s)
hieraan doen;
b. of het college voor zichzelf een verantwoordelijkheid voelt om bij te dragen aan de oplossing
van het bezettingsprobleem en daaruit voortvloeiend paraatheidsprobleem, aangezien
het wel gaat om de beschikbaarheid van een essentiële zorgvoorziening voor de inwoners
van de gemeente Apeldoorn, en:
– zo nee, waarom niet;
– zo ja, hoe het college deze verantwoordelijkheid dan in actie(s) tot uitdrukking brengt?

Chris Schouten,
Raadslid PvdA Apeldoorn

 

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten