Door Marga Jonkman op 11 november 2014

November: een drukke maand!

De maand november is een drukke maand voor de fractie; traditioneel is dan de begrotingsbehandeling. Dat begint met de algemene beschouwingen van de fractievoorzitter. En de week daarop zijn er de amendementen; tekstwijzigingen in de begroting en de moties waarmee het College wordt opgeroepen om bepaalde zaken in gang te zetten. Druk, druk druk.

Net in die week hebben we ook actualiteitsvragen over het sociaal vangnet gesteld aan Johan Kruithof (onze wethouder). Dit onderwerp komt binnenkort aan de orde in de politieke markt.

En aan Paul Blokhuis over de werkgelegenheid in de zorg. Want de Raad heeft veel aandacht besteed aan hoe de zorg er volgend jaar uit komt te zien. Heel nauwgezet zijn we daarmee bezig geweest in de verwachting dat we dit zo goed mogelijk hebben gedaan. Iedereen werkt er hard aan. Maar het kabinet heeft ook geld uitgetrokken om meer huishoudelijke medewerkers in dienst te kunnen houden. Wij weten op dit moment nog niet welke plannen daarvoor liggen. Vandaar de vragen. De Christen Unie had dezelfde vragen en daarom hebben
we ze samen ingediend. We zijn benieuwd naar de antwoorden.

– Bekijk hier de tekst van de algemene beschouwingen van de PvdA Apeldoorn
– Bekijk hier de actualiteitsvragen over het sociaal vangnet
– Bekijk hier de schriftelijke vragen over de werkgelegenheid in de zorg

 

 

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

 

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman