Door Marga Jonkman op 19 januari 2014

PvdA voor campagne gemeenteraadsverkiezingen de binnenstad in

Zaterdag 18 januari 2014 is de PvdA Apeldoorn actief geweest in de binnenstad. Er werden rozen uitgedeeld en mensen werd gevraagd naar hoe zij de binnenstad beleven. Veel lovende reacties waren er voor de opknapbeurt van de openbare ruimte van het Caterplein, de Nieuwstraat en de Hoofdstraat-Noord. Maar er waren ook zorgen omtrent dit gebied. Voor wat betreft de opknapbeurt voor de openbare ruimte werd een pleidooi gehouden om te kiezen voor een duurzame inrichting die niet om de 10 jaar vervangen hoeft te worden. Wat betreft het doortrekken van de opknapbeurt van de Hoofdstaat-Noord naar de rest van de Hoofdstraat wordt verschillend over gedacht door mensen. De één vindt het zonde van het geld en de ander zou het heel mooi vinden.

Verder bestaat het beeld van de Hoofdstraat-Noord dat het een komen en gaan is van winkels en relatief veel leegstand. Er moet voor gewaakt worden dat dit gedeelte van de Hoofdstraat niet doodbloedt. Leegstand is ook in andere delen van de binnenstad een thema dat men zorgelijk vindt. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de politiek en de gemeente ligt zou zij zich daar voor in moeten spannen om dat zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het straatbeeld met alle zeer uiteenlopende gevels niet zo fraai. Het oogt een beetje rommelig. Ook was er sprake van veel wild gestalde fietsen in de omgeving van het Caterplein.

Een aantal mensen gaf aan dat de binnenstad nog wel wat bruisender mag. Dus geen winkelsluiting op zondag en een aantal extra evenementen zou daar aan bij kunnen dragen. Veel mensen vinden het jammer dat de horeca het op dit moment erg lastig heeft. Behalve thema’s in de binnenstad kwamen we ook met menigeen te spreken over andere thema’s, zoals de zorg. Meerdere malen werd aangegeven dat mensen zich oprecht zorgen maken over de ontwikkelingen op dit thema.

Een aantal jongeren sprak over onveiligheid op het Caterplein op zaterdagavond. Zij gaan daardoor alleen nog maar op donderdag en vrijdagavond stappen. Bovendien missen zij een dancing. Sommige mensen willen meer kleine winkels en minder winkelketens. Winkeliers die we spraken vonden juist dat er zoveel mensen van buiten Apeldoorn kwamen winkelen vanwege het veelzijdige winkelaanbod. Het gaat dan om ieders persoonlijke beleving, waar let je op en kijk je naar. Veel mensen waren erg positief over de binnenstad en over Apeldoorn in het algemeen als woonstad.

Het was goed om weer zoveel verschillende mensen te zien en te spreken. Wij gaan gedurende onze campagne tot aan de verkiezingen elke zaterdag in een wijk, dorp of buurt op pad om te horen wat er onder de mensen leeft.

 

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman