Door Redactie op 28 november 2015

Motie in dienst nemen mensen met een arbeidsbeperking unaniem aangenomen

Tijdens de behandeling van de MeerjarenProgrammaBegroting op donderdag 26 november zijn zowel amendement A15 ‘geen tariefsverhoging afvalstoffen’ en de motie M27 over het in dienst nemen van mensen met arbeidsbeperking van de PvdA Apeldoorn beiden unaniem aangenomen!

Een dag eerder, op woensdag 25 november, organiseerde de PvdA Apeldoorn een boeiende bijeenkomst over onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie