Door Ties Stam op 4 mei 2017

Dure woningen in het Vlijtsepark

En waarom de PvdA tegen stemde
Onlangs werd de woningbouwlocatie Vlijtsepark besproken door de gemeenteraad. Het Vlijtsepark gebied bestaat uit de Remeha locatie, de voormalige Kwekerij en Zwitsalpark/Zwitsal. In 2013 is hiervoor door de gemeenteraad het kader vastgesteld voor wat betreft de woningbouw, waarbij de Remeha locatie een particuliere ontwikkeling is van een ontwikkelaar. In dit kader was het aantal woningen al teruggebracht van 700 naar 310 en werd er uitgegaan van 30% goedkope, 40% middel en 30% dure woningen.

Sociale woningbouw werd in eerste instantie uitgesloten, met o.a. als redenering dat door de bouw van goedkope woningen en de toenmalige markt en lage hypotheekrentestand er een doorstroming plaats zou kunnen vinden vanuit andere sociale huurwoningen naar de goedkope koopwoningen. De PvdA heeft toen een amendement ingediend waarmee werd bepaald dat sociale woningbouw niet zou worden uitgesloten, maar dat het college zich in zou spannen om dit juist mogelijk te maken, mits dit financieel haalbaar zou zijn. Dit amendement werd met ruime meerderheid door de raad aangenomen.

Daarna heeft de raad in 2016 ingestemd met voorgenomen kaderwijzigingen, waarbij het voornemen was om op de Kwekerij geen woningbouw te laten plaatsvinden (o.a. omdat daar dan eerst bodemsanering zou moeten plaatsvinden) en op Zwitsalpark/Zwitsal het aantal terug te brengen tot 100 en 100 woningen te reserveren voor de Kanaalzone. Voor de Remeha locatie stonden 50 woningen gepland.

Op 20 april 2017 werd opnieuw een kaderwijziging voorgesteld, waarbij er op de Remeha locatie 72 en op de Kwekerij 20 woningen zijn gepland, die echter alle 92 tot de categorie ‘dure woningen’ behoren. Hiervoor worden van de 100 woningen voor Zwitsalpark/Zwitsal 22 woningen naar Remeha en 20 woningen naar de Kwekerij ‘overgeheveld’, zodat voor Zwitsal nog 58 woningen resteren. Hiermee wordt dus voorbij gegaan aan zowel het amendement als het kader dat in 2013 is vastgesteld. Ook wordt er afgeweken van de vastgestelde voorgenomen kaderwijzigingen van 2016.

De PvdA fractie heeft tegen deze kaderwijziging gestemd, omdat wij voorstander zijn van het oorspronkelijke kader, dat in 2013 door de raad is vastgesteld. Ook op deze mooie parkachtige locatie, die het Kanaal met Marialust en de Parken verbindt, moet naar onze mening ook een gemêleerde woonwijk kunnen worden ontwikkeld. Als er, bijvoorbeeld om financiële redenen, geen sociale huurwoningen mogelijk zijn, hadden wij ook kunnen instemmen met het kader waar een verdeling 30/40/30 wordt gerealiseerd, zodat doorstroming plaats kan vinden. Als argument voor deze wijziging wordt gesteld dat er gestreefd zal worden naar een aantal van 30% sociale woningbouw voor de gehele kanaalzone en wordt de Schatkamer van Zuid steeds genoemd, waar een groter deel sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Wij willen echter gemengde wijken en geen concentraties op een aantal plekken van sociale woningbouw en aparte villawijken op de mooie plekken die nog ontwikkeld worden. Helaas was alleen PSA dezelfde mening toegedaan en gooide de rest van de raad hun eerdere besluiten overboord en ging akkoord met deze wijziging om 92 dure woningen te realiseren.

De PvdA zal zich blijven inzetten bij woningbouwprojecten voor een eerlijke verdeling tussen goedkope en sociale huurwoningen en duurdere woningen, zodat starters meer kans krijgen op een woning en doorstroming vanuit sociale huurwoningen plaats kan vinden, zodat deze weer beschikbaar komen voor de mensen waar ze voor zijn bedoeld.

 

Ties Stam
Raadslid PvdA Apeldoorn

Ties Stam

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter. De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor

Meer over Ties Stam