1 november 2017, om 22:00, ACEC Café, Roggestraat 44 | ACEC Café, Roggestraat 44

Algemene LedenVergadering 1 november

De Algemene LedenVergadering (ALV) van de PvdA afdeling Apeldoorn vindt plaats op woensdagavond 1 november in het ACEC Café. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur. Apeldoornse PvdA-leden krijgen per e-mail een uitnodiging en de stukken.

Tijdens deze ALV wordt onder andere het verkiezingsprogramma vastgesteld, de kandidatenlijst vastgesteld en wordt de campagnecommissie benoemd, die in ieder geval zal bestaan uit de eerste 10 kandidaten van de kandidatenlijst. Daarnaast wordt de begroting voor 2018 vastgesteld.

Aanmelden wordt zéér op prijs gesteld. Dit kan via mcberends@tele2.nl