Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2016

Hier vindt u de stukken voor de ALV van woensdag 12 oktober 2016. Het bestuur van de PvdA afdeling Apeldoorn nodigt alle Apeldoornse PvdA-leden van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.

Agenda
De agenda

Bijlagen bij agendapunt gemeenteraadsverkiezingen 2018
Te nemen besluiten
Draaiboek
Handleiding kandidaatstellingcommissie
Profielschets fractie
Profielschets raadslid
Profielschets lijsttrekker/beoogd fractievoorzitter
Profielschets wethouder

Bijlagen bij agendapunt jaarplan en begroting 2017
Jaarplan 2017
Begroting 2017

Bijlage bij het agendapunt voorbereiding gewestelijk congres en landelijk jaarcongres
Oproep congres