Fractievoorzitter

Ties Stam

Mijn naam is Ties Stam en ik was van 2006 tot 2010 raadslid voor de PvdA en tussen 2010 en 2014 vervanger en fractievertegenwoordiger. Sinds 2014 ben ik weer raadslid en sinds 2018 ook fractievoorzitter.

De afgelopen jaren heb ik mij namens de PvdA Apeldoorn o.a. in mogen zetten voor een sociaal minimabeleid en voor kinderen die in armoede opgroeien. We hebben al aardig wat kunnen bereiken, maar deze kwetsbare groepen blijven onze steun nodig hebben. Het zeker kunnen zijn van vast werk en inkomen is ook één van mijn speerpunten, net als goede én betaalbare woningen. Aangezien ik mij in hart en nieren sociaaldemocraat voel, zijn dit zaken waar ik mij volledig voor wil inzetten.

Als fractievoorzitter probeer ik door het verdelen over de fractieleden van de politieke onderwerpen, die in de raad behandeld worden, de talenten van de fractieleden te laten ontplooien en te benutten. Ook het vormen van een hecht team die dezelfde belangen en idealen nastreeft, maar het daarnaast ook nog goed met elkaar kan vinden en plezier in hun fractiewerk hebben, vind ik van groot belang. Het opleiden en begeleiden van (toekomstige) kandidaten zie ik ook als één van mijn taken. Ik heb dan ook een groot vertrouwen in de toekomst van de PvdA in Apeldoorn!

 

Ties op…

TwitterFacebook

E-mail: t.stam@apeldoorn.nl