Fractievertegenwoordiger

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

“Als directeur van MS Vereniging Nederland, weet ik hoe belangrijk het is dat mensen kunnen blijven werken, onderwijs kunnen volgen, kunnen sporten of gewoon uitgaan. Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar hiervoor ingezet. De komende vier jaar wil ik dit, met alles wat ik in mij heb, blijven doen. Inzetten voor voldoende werkgelegenheid, met name voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor goed en passend onderwijs, betaalbare zorg, sport- of culturele voorzieningen. Maar ook voor een goede toegankelijkheid van gebouwen, van het openbaar vervoer, of de aanwezigheid van toiletten. Want juist voor veel mensen met een beperking is hier nog een wereld te winnen. Samengevat ik zal mij inzetten voor het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet, iedereen kan meedoen. Iedereen. Daar sta en ga ik voor!”

Chris is geboren op 28 januari 1959 in Losser (Overijssel), als zoon van textielarbeiders. Woont sinds 1999 in Apeldoorn. Studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (1977-1983) en Sociologie aan de Universiteit Leiden (1985-1987) en promoveerde aan de Erasmusuniversiteit op een proefschrift ‘Democratisch Socialisten’70; nevenstroom in de sociaal-democratie? (2003).

Politieke nevenfuncties: raadslid PvdA Apeldoorn (2014-2018); penningmeester stichting Bestuursassistentie PvdA Apeldoorn (2014-2018); bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn (2006-2014); fractievoorzitter PvdA Naaldwijk (1990-1997); bestuurslid PvdA Naaldwijk (1989-1990).

Maatschappelijke nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) (voorzitter auditcommissie financiën) (2016-heden); voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ambiq (voorzitter Remuneratiecommissie) (2011-2015;); bestuurslid Stichting Gigant–Podium & Film-theater (2010-2014); voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede (2012-2013); lid Raad van Toezicht Stichting De Eik/ Stichting Zorg Op Navigatie (lid Audit-commissie Financiën)(2006-2010); voorzitter Landelijk Overleg Gezondheidszorg Asielzoekers (2004-2009); voorzitter Ondernemingsraad van het Interprovinciaal Overleg (1997-1999).

E-mail: chris.schouten@kpnmail.nl