Uitnodiging algemene ledenvergadering 26 maart 2018

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 26 maart in ACEC.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering om 20.00 uur.
De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen bestuur

3. (Her)benoeming bestuursleden
a. Tom Brands (voorzitter)
b. Willy Kreeftenberg (vice-voorzitter)
c. Rene Verschoor (penningmeester)
d. Ellen Geist (secretaris)
e. Dirk Westerhof (algemeen bestuurslid)
f. Corine Stokhof (algemeen bestuurslid)
g. Jan de Heer (algemeen bestuurslid)
h. Guillermo Patino Iglesias (algemeen bestuurslid)
i. Denise Martins (algemeen bestuurslid)

4. Verantwoording 2017
a. Jaarverslag bestuur 2017 (zie bijlage)
b. Jaarrekening (zie bijlage)
c. Jaarverslag Ombudsteam 2017 (zie bijlage)

5. Terugblik gemeenteraadsverkiezingen 2018 en bespreking uitslag (Marga Jonkman en Johan Kruithof)

6. Rondvraag en sluiting

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
PvdA Apeldoorn