De Veluwe op 1

Ons Toeristisch Toplandschap verder versterken.

Versterken Toeristisch Toplandschap
Het versterken van het toeristisch toplandschap is één van de strategische doelen van Apeldoorn en verdient daarom extra inzet. Het hoofddoel is om meer bestedingen van bezoekers in Apeldoorn te krijgen ten gunste van de werkgelegenheid. Meer bezoekers, meer bestedingen en terugkeerbezoek stimuleren zijn de doelstellingen.

Aantrekkelijkheid vergroten
Apeldoorn moet als onderdeel van de Veluwe een gastvrije gemeente zijn voor toeristen door het aanbieden van goede en eigentijdse accommodaties, duidelijke informatie, voldoende bezienswaardigheden, beleefbare natuur en routes, een gezellige binnenstad, leuke evenementen en aantrekkelijke destinatiemarketing. Ook hier is samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang. Niet alleen voor de toerist, maar ook voor de inwoners moeten er voldoende vrijetijdsvoorzieningen in de stad en de omgeving zijn.

Behoud natuur en erfgoed, maar ook natuur kunnen beleven
Ook behoud en versterking van het landschap, het erfgoed, de natuur en de fauna is belangrijk. Dat is immers de reden waarom toeristen naar de Veluwe komen. Die natuur moet je ook kunnen beleven, zien en ervaren. Daarom is het belangrijk dat er goede routes zijn, bijvoorbeeld op het gebied van wandelen en fietsen, en dat de informatie over deze routes makkelijk vindbaar en overzichtelijk is. Zonering van gebieden is belangrijk, waarbij het enige gebied meer recreanten kan hebben en het andere gebied een rustgebied is voor het wild.

Vitale vakantieparken en inzetten op eenvoudige uitruil natuurcompensatie
Voor de gemeente is het belangrijk om meer uitvoering te geven aan het traject vitale vakantieparken, het verbeteren van bestaande routes, het aanleggen van nieuwe routes en te zorgen voor een breed en aantrekkelijk evenementenprogramma. Om toeristische ondernemers en attracties die willen innoveren of uitbreiden niet op slot te zetten, moet gezocht worden naar creatieve, maar eenvoudige oplossingen voor natuurcompensatie en de uitruil van gebieden. Niet alleen in Apeldoorn, maar juist ook op de Veluwe is de onderlinge samenwerking tussen gemeenten, provincie, ondernemers en grondeigenaren op het gebied van recreatie en natuur evident.

Bevaarbaarheid Apeldoorns Kanaal
De PvdA is geen voorstander van het fors investeren in het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Er zijn veel andere onderwerpen die voor de PvdA veel meer prioriteit hebben, zoals onze speerpunten (werk, zorg, sociaal vangnet, onderwijs, wonen, duurzaamheid), maar bijvoorbeeld ook de binnenstad. Desalniettemin wil de PvdA wel dat bruggen die toch vervangen moeten worden, gelijk beweegbaar te maken, zolang dit geen bovenmatige kosten met zich meebrengt. De PvdA vooral inzetten op beleving op en langs het Kanaal. Denk hierbij aan (vis)steigers, horeca zoals Café de Oude Haven met het terras op een boot en eventueel kanoverhuur of waterfietsen.

Zie ook
Natuur en groen
Een levendige binnenstad
Een vitale en duurzame economie
Evenementen en citymarketing


Alle standpunten

Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie