Sport verbindt en daagt uit

Voldoende mogelijkheden om te sporten en betaalbaar sporten voor kinderen.

Ieder weekend zijn tienduizenden Apeldoorners actief in en voor hun sportvereniging. Sport is een belangrijke verbinder in de huidige samenleving. Verdere versterking van de Apeldoornse sportinfrastructuur is van groot belang. Sport brengt mensen bij elkaar. Speciaal jongeren leren daar wat het is verantwoordelijkheid te dragen en wat het betekent in teamverband voor en met elkaar een resultaat te behalen en samen te spelen en te werken en winnen en verliezen te accepteren. Daarnaast is sport van groot belang voor onze gezondheid. Wij spreken sportverenigingen erop aan dat zij hun leden oproepen tot respect voor anderen en tot tegengaan van verruwing. Deelname aan sport moet voor iedereen mogelijk zijn, daar ligt een taak voor de gemeente. Omnisport zien we als bakermat van de top- en breedtesport. Professionele topsport en amateursport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij willen dat sportaccommodaties efficiĆ«nt gebruikt worden, ook om de kosten voor de sporters laag te houden. We willen verbindingen leggen tussen de sportorganisaties en de opdrachten op sociaal – economisch terrein die op ons af komen. Werkervaringsplaatsen, dagbesteding en jeugdopvang bieden daar bijvoorbeeld goede kansen toe. Voor Apeldoorners met een klein inkomen moet het makkelijker worden om te gaan sporten. De toegang tot sportverenigingen moet laagdrempelig zijn, zeker voor jongeren.

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie