Samenwerken in de regio en lobby loont

Slim en efficiënt samenwerken en stevige lobby leveren goede resultaten op.

De Cleantechregio en de Veluwe
De PvdA hecht veel waarde aan versterking van de regionale samenwerking. Grote opgaven kunnen niet allemaal lokaal worden opgepakt. Apeldoorn kan daarbij als grootste gemeente in de regio een voortrekkersrol vervullen. Op het terrein van de arbeidsmarkt en de jeugdzorg zien we die ontwikkeling en we zetten ons er voor in dat te verbreden naar andere terreinen. Op het gebied van bijvoorbeeld de woningbouwprogrammering, leegstand en bedrijventerreinen en natuurlijk Cleantech werken we voortvarend samen in de regio Stedendriehoek, oftewel de Cleantechregio. Als het gaat om toerisme en natuur ligt de focus met name op de samenwerking op de Veluwe.

Nog meer en intensiever samenwerken in de regio
De PvdA wil de huidige onderlinge samenwerking met de gemeenten Voorst, Epe en Brummen verder versterken en onderzoeken op welke terreinen de samenwerking nog meer gezocht kan worden. In de Stedendriehoek stemmen de gemeenten woningbouw- programma’s en de planning voor bedrijventerreinen al in onderling overleg met elkaar af en ook op het gebied van personeel, milieu (Omgevingsdienst OVIJ) en belastingen (Tribuut) wordt nauw samengewerkt. Het is goed om te verkennen op welke terreinen de samenwerking nog meer gezocht en versterkt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij de omgevingswet. Apeldoorn dient de helpende hand te bieden indien onze buurgemeenten daar om vragen. Er liggen kansen om efficiënter te werken.

Uitbreiden lobby
De lobby naar hogere overheden wordt steeds belangrijker. De schaal van onze gemeente rechtvaardigt extra inzet op lobbyactiviteiten richting Arnhem, Den Haag en Brussel, zowel via ambtelijke als politieke kanalen. De inzet betaalt zich vaak ruimschoots terug.

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie