Ruim baan voor openbaar vervoer en de fiets

Emissieloos openbaar vervoer en goede fietsverbindingen.

Betaalbaar en emissievrij openbaar vervoer
Centraal staat voor de PvdA goed en betaalbaar openbaar vervoer. Met vervoersbedrijven (ook de NS) gaat de gemeente in gesprek om de aansluiting tussen treinen en bussen en bussen onderling optimaal te laten verlopen. Uitgangspunt is de klantvriendelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer en de goede bereikbaarheid van Apeldoorn en de dorpen in het algemeen. Daarnaast wil de PvdA volledige vloot van emissieloos rijdende bussen voor de stadsdienst. Daartoe moet met de provincie worden onderhandeld, maar is ook geld in de eigen begroting nodig. We willen middelen daarvoor de komende Collegeperiode vrijmaken. De gemeente geeft voor wat betreft emissieloos vervoer het goede voorbeeld door alle dienstauto”s volledig te elektrificeren.

Met NS willen we opnieuw in overleg over de komst van Station Apeldoorn West. Hard nodig vindt de PvdA om dat station te realiseren, ook ten behoeve van een goede ontsluiting per Openbaar Vervoer van de belangrijke attracties in Apeldoorn west.

Vrij baan voor de fiets
De komende vier jaar zal er een wezenlijke verandering in Apeldoorn moeten plaatsvinden. Waar dat kan, en dat geldt zeker voor de binnenstad, dient de fiets absolute prioriteit te krijgen. Dat geldt voor de aanleg van fietspaden, maar ook voor tal van aanvullende voorzieningen. De automobilist dient zich te realiseren dat hij in de binnenstad de gast is van de bewoners, de winkeliers, de fietsers en de voetgangers!

Voor de PvdA is daarnaast de goede doorstroming van het fietsverkeer essentieel. Nieuwe fietsdoorstroomassen kunnen op onze steun rekenen. In de binnenstad dient voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen te zijn. De fietsenstallingen blijven gratis. Wij zijn voorstander van het aanleggen van meer oplaadpunten voor fietsen en scooters.

Goede doorstroming op de ring
Juist met het oog op de vrije ruimte die we de fiets willen geven is een goede bereikbaarheid van Apeldoorn per auto van belang. Doorstroming op de ringweg is daarbij cruciaal. De PvdA is voorstander van de realisatie van de tunnel bij de Laan van Osseveld, We willen de komende vier jaar graag nader onderzoek doen naar nut en noodzaak van verdere verdubbeling van de ring en verbetering van de doorstroming. Daar hoort onderzoek naar de eventuele voordelen van tunnels bij de Laan van Spitsbergen, de Laan van Erica en de Jachtlaan (in die volgorde) bij.

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie