Op naar een duurzame samenleving

Zeker zijn van een duurzame toekomst.

Duurzaamheid
Apeldoorn heeft een traditie van duurzaamheid hoog in het vaandel houden, en dat we groen zijn behoeft geen betoog. De PvdA wil hier de komende jaren sterk op inzetten. We gaan daarom initiatieven voor stadslandbouw en vergroening van buurten en wijken ontplooien. De Stadsakkers in Zuidbroek vormen een inspiratiebron voor ons. Vergelijkbare initiatieven gaan we ontplooien in Zuid en op de Beekbergse Broek. Daarnaast willen we speciaal ook de vergroening van de binnenstad aandacht geven.

Opwekken van duurzame energie
De PvdA is voor de ambitie om meer duurzame energie op te wekken in Apeldoorn. In algemene zin kunnen met name zonnepanelen en windmolens daar aan bijdragen. Meer daken van grote gebouwen moeten voorzien worden van zonnepanelen. Het inkopen van duurzame energie is ook mogelijk.

Windmolens vormen een terugkerende discussie. De PvdA vindt dat ook Apeldoorn zijn bijdrage op dit punt moet leveren. Dat kan ook. We moeten ons realiseren dat dat maar een beperkte bijdrage is. We willen veel meer inzetten op het zogenaamde gasloos bouwen en op daadwerkelijke ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan Apeldoorn neutraal in 2030. daartoe willen we een revolving fund instellen met een substantieel bedrag. Onze inzet is 20 miljoen. Een revolving fund is een fonds waaruit burgers en bedrijven kunnen lenen. Een dergelijk fonds is al in de maak in Apeldoorn, maar de PvdA wil nog een stap verder gaan. Wij willen juist ook de vele kleinschalige initiatieven mogelijk maken vanuit dit fonds. Bijzondere initiatieven gericht op echte energietransitie!

Zie ook
Een vitale en duurzame economie

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie