Kunst en cultuur, geen sluitpost

Investeren in kunst en cultuur loont.

Zonder verbeelding geen vooruitgang
Met de nieuwe Cultuurnota die in 2016 is vastgesteld kijkt Apeldoorn weer vooruit. De PvdA vindt kunst en cultuur van grote waarde. Zij inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Zij zorgt voor ontspanning, maar haalt ook talenten naar boven, prikkelt de creativiteit. En creativiteit is in deze dynamische samenleving onmisbaar. Kunst en cultuur hebben een intrinsieke waarde; kunst- en cultuuruitingen laten ons schoonheid ervaren.

Cultuur is er voor iedereen
Cultuuronderwijs is voor de PvdA belangrijk. Zoals wij op school moeten leren lezen, schrijven en rekenen, zo moeten wij ook onze kinderen de mogelijkheid bieden te ervaren wat er zoal op het terrein van kunst en cultuur bestaat. Aansluiten bij de leefwereld van jongeren is hier een mooie, uitdagende opgave.

Investeren in cultuur loont
Kunst en cultuur leveren ook een belangrijke bijdrage aan de economie. De aanwezigheid van een gevarieerd cultuuraanbod is een criterium voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en mensen om zich in Apeldoorn te vestigen. Een stad met de allure van Apeldoorn behoort een gevarieerd cultuuraanbod te leveren. Nu het economisch beter gaat komt er ook weer ruimte voor investeringen in cultuur. Tegelijkertijd mogen we van deze sector vragen onderling samen te werken en aan crowdfunding te doen.

Cultuur doe je samen
Van professionele kunst en cultuur, daar kunnen we van genieten, maar is tegelijkertijd een voorbeeld voor de amateuristische kunstbeoefening. Zij zijn dus onafscheidelijk en gelijkwaardig en verdienen beide onze aandacht. De gemeente Apeldoorn heeft een faciliterende rol en kan met gerichte steun een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod aan musea, film en podiumkunsten stimuleren.

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie