Een veilige buurt

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een comfortabele gezinsstad.

Apeldoorn is een veilige gemeente en moet dat blijven. Naast objectieve cijfers over criminaliteit en verkeersveiligheid speelt de beleving van burgers een rol. Burgers spelen bij veiligheid en veiligheidsbeleving een belangrijke rol. De snelle opkomst van Burgernet en het ontstaan van vele Whatsapp – groepen in buurten zijn daar goede voorbeelden van. De PvdA pleit naast de noodzakelijke repressieve maatregelen en handhaving nadrukkelijk voor preventie. Het wegnemen en aanpakken van discriminatie en achterstelling, de opvang en aanpak van potentiële overlastveroorzakers/verwarde personen. Maar ook het voorkomen van schooluitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding zijn instrumenten die daarvoor kunnen zorgen. De inzet van wijkagenten en samenwerking

tussen de sociale wijkteams en CJG hebben een signalerende en preventieve werking. We zetten daarnaast in op vroeg signalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen en kerken. Dat is ook noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan.

De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Veilig thuis heeft geen wachtlijsten en is optimaal berekend op haar taak. Tegen jeugdprostitutie en loverboypraktijken blijven we ons met kracht verzetten. De inzet van cameratoezicht in onze gemeente vindt onder strikte voorwaarden plaats en er wordt zorgvuldig met de verkregen data omgegaan. Ook de inzet van mobiele camera’s om de veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden. Er zou geen wachttijd moeten zijn voor het doen van aangiften. Aangiftes moeten ook altijd in persoon gedaan kunnen worden.

De softdrugsmarkt is al overal aanwezig. Wij pleiten voor legalisering van wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops. Het beleid ten aanzien van de vestigingsplaatsen van coffeeshops dient meer afgestemd te worden op wat in de omgeving mogelijk is. Vroegtijdig overleg met de buurt op dat punt moet een vanzelfsprekendheid zijn. We zullen er scherp op toezien dat er geen coffeeshops in de buurt van scholen worden gerealiseerd. Tot slot zullen we ons opnieuw inzetten voor langere openingstijden in de horeca; dit leidt tot een veiliger uitgaansklimaat.

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie