Een levendige binnenstad

De binnenstad is de huiskamer van de stad voor onze inwoners en het visitekaartje voor bezoekers. Die moet top zijn.

Prioriteit voor de binnenstad
De binnenstad blijft een hoge prioriteit houden. Een levendige binnenstad is belangrijk. Het is de huiskamer van onze stad en een belangrijke economische motor. Ook hier is veel werk aan de winkel, op allerlei manieren. De PvdA wil de daad bij het woord voegen en geld vrij maken om flink te investeren in de binnenstad. Er zal de komende jaren ingezet moeten worden op het verder verlevendigen en vergroenen van de binnenstad. Maar ook grote ingrepen moeten onderzocht worden. Bijvoorbeeld het idee om van het Caterplein een veel groter evenementenplein te maken, zodat de zaterdagmarkt niet verplaatst hoeft te worden bij grote evenementen. Het Marktplein moet hoognodig worden aangepakt. Het moet de voortuin van de stad worden. Nu is het een kale steenwoestijn.

De indeling van de markt op zaterdag is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De openbare ruimte van het resterende deel van de binnenstad moet ook vernieuwd worden en mag niet blijven liggen. Daar waar mogelijk gaan we uit van cofinanciering, dus samen met ondernemers en de provincie, maar Apeldoorn zal zelf ook flink investeren. Het gevelfonds is een gouden vondst en moet zeker blijven bestaan.

Leegstand en levendigheid
Het tegengaan van leegstand is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaren zelf. Maar dit straalt wel af op het totaalbeeld van de binnenstad. De Stichting Centrummanagement Apeldoorn kan een belangrijke rol vervullen om de organisatiegraad en slagkracht van de binnenstadsondernemers te verhogen, een trekkersrol te vervullen voor reuring en creatieve oplossingen te verzinnen voor leegstand. De gemeente zal hen daarbij zoveel als mogelijk ondersteunen en dient zelf te zorgen dat de openbare ruimte er tiptop bij staat. Het gemeentelijk parkeerbeleid moet zoveel mogelijk worden aangepast op de winkeltijden en bezoekers en ondernemers van de binnenstad bedienen.

Visie en ruimtegebruik
Er moet een toekomstvisie komen op de binnenstad van Apeldoorn. Welke grote investeringen zijn nodig om de Apeldoornse binnenstad groots te maken? Een levendige en sterke binnenstad sluit aan bij onze ambitie als Toeristisch Toplandschap. Het onderzoeken van de mogelijkheid voor een tweede groot plein naast het Marktplein (uitbreiden Caterplein door verwijderen serres en sommige panden) in de binnenstad vinden we belangrijk. Het Marktplein is in de basis voor de markt en daarom willen we graag een goede alternatieve locatie voor grootschalige evenementen zoals bijvoorbeeld Serious Request, het WK Beachvolleybal en de Giro d’Italia.

Een ambitieuze toekomstvisie dus op de binnenstad enerzijds en het ruimtegebruik van grote evenementen anderzijds. Onderdeel daarvan is een visie op het Caterplein voor de komende jaren.

Zie ook
De Veluwe op 1: Toerisme en recreatie
Een vitale en duurzame economie
Evenementen en citymarketing

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie