Democratie is werken, elke dag

Democratie is luisteren én doen.

Politiek is luisteren naar je inwoners, verantwoordelijkheid nemen en zaken voor elkaar krijgen
Democratie is luisteren én doen. Het voortdurend werken aan het vertrouwen tussen burgers en overheid. Knopen doorhakken daar waar nodig. In de dualistische verhouding tussen gemeenteraad en college van B&W blijft de PvdA zich constructief – kritisch opstellen. Door de jaren heen is gebleken dat de PvdA met deze opstelling ook binnen het college van B&W resultaten heeft geboekt ten dienste van de inwoners van Apeldoorn. De grote veranderingen die op onze samenleving af blijven komen vragen om oplossingen waaraan de PvdA kan en wil bijdragen. Oplossingen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden.

Maar wij geloven dat de rol van de overheid daarbij onontbeerlijk is. Een overheid die zijn burgers beschermd, die kwetsbaren ondersteund, mensen de ruimte biedt om verantwoordelijkheid te dragen. een overheid die moreel gezag heeft en dat morele gezag ook wil inzetten ten bate van zijn burgers. Een overheid die van ons allemaal is. Daaraan wil, kan, nee moet de PvdA, vanuit haar sociaal democratische traditie, een bijdrage leveren. Wij zijn daar klaar voor.

Een integer en transparant openbaar bestuur
In het stadhuis is gewerkt, zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk, aan een cultuuromslag. We zien de veranderingen. Een integer, transparant en open bestuurlijke mentaliteit is meer dan ooit zichtbaar. Ambtenaren op het stadhuis zijn open en uitnodigend naar burgers en ondernemers. We willen vooruit. Met de stad en met de mensen die daar leven. Op dat ambtelijk apparaat kan niet meer bezuinigd worden vindt de PvdA, goede medewerkers zijn van groot belang om er voor te zorgen dat stad en dorpen vooruit worden geholpen. Mochten mensen onverhoopt toch buiten de boot vallen bij bijvoorbeeld een reorganisatie dan dient de gemeente het goede voorbeeld te geven en deze mensen te begeleiden naar ander werk, bijvoorbeeld door omscholing. Ambtenaren zijn geen nummertjes en fte’s, maar mensen. En daar gaan we fatsoenlijk mee om.

Bestuurders, raadsleden en medewerkers kijken naar mogelijkheden en niet alleen naar wat niet kan. Zij zoeken naar kansen en denken mee met initiatiefnemers. Daar moeten wij aan blijven werken en daar willen we onze bijdrage aan leveren. Met u!

En daar is de PvdA bij nodig!

 

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie