De jeugd heeft de toekomst

Veilig opgroeien, gelijke kansen, de mogelijkheid tot goed onderwijs, betaalbaar sporten, deelname aan culturele activiteiten, een bijbaantje, betaalbaar wonen en een levendige binnenstad met leuke evenementen maken dat Apeldoorn een prima stad is en blijft om in op te groeien.

Kinderen en jongeren moeten in Apeldoorn veilig en met goede voorzieningen kunnen opgroeien. In de basis is dat veiligheid, voldoende speelplekken in de buurt, goed en toegankelijk onderwijs, cultuureducatie, het deelnemen aan culturele activiteiten en betaalbaar sporten. Maar behalve die basis is er meer nodig. Jongeren willen ook levendigheid. Zowel in hun eigen buurt als in de stad. Hangen is niet per definitie fout. Overlast (lawaai, afval, vandalisme) wel. Als dit aan de orde is, is het aan gemeente, politie, jongerenwerker, buurtbewoners die de overlast ervaren en de jongeren zelf om in gezamenlijkheid en in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Het is belangrijk dat er ook plekken zijn waar jongeren mogen hangen. Met wifi uiteraard.

Zodra jongeren of jongvolwassenen op zichzelf willen gaan wonen, moet het mogelijk zijn om een betaalbare woning te vinden zonder daar te lang op te moeten wachten. De afgelopen jaren zijn er in de binnenstad veel kantoren getransformeerd naar wonen, met kleine appartementen en studio’s voor de doelgroepen jongeren en studenten. Dit vinden wij een geweldige ontwikkeling. Minder leegstand en betaalbare woningen in het centrum voor jongeren en studenten. Ook de Apeldoornse woningcorporaties leveren hun bijdrage aan betaalbare huisvesting voor jongeren en studenten.

Voor de gewenste levendigheid is het belangrijk dat bepaalde voorzieningen in Apeldoorn in voldoende mate aanwezig zijn. Die levendigheid verwachten we met name in de binnenstad. Denk daarbij aan een gevarieerd winkelaanbod, gezellige terrassen, gevarieerde horeca en aantrekkelijke en leuke evenementen. Gelukkig zien we op dat vlak de laatste jaren een positieve ontwikkeling en de PvdA wil dat die lijn zich doorzet.

Bij het verlenen van zorg en hulp aan of ten behoeve van jeugdigen zijn de Centra voor Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams aan zet. Het helpen van de jongere met een hulp- of zorgvraag staat hierbij centraal.  Hoewel dit evident is, kan dit niet vaak genoeg herhaald worden.

Zie ook
Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken
Onderwijs met toekomst

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.