Speerpunten voor de komende jaren

Focus is belangrijk.

Vasthouden aan gemeentelijke strategische doelstellingen uit de structuurvisie
Het kiezen van strategische doelstellingen voor de gemeente werkt alleen als je er gedurende een langere periode aan werkt en niet om de zoveel jaar een nieuwe lijn kiest. De PvdA wil daarom voor de periode 2018 – 2022 vasthouden aan de drie gemeentelijke doelstellingen uit de structuurvisie met duurzaamheid als rode draad. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de Gemeente Apeldoorn.

 1. Het versterken van onze veelzijdige en innovatieve economie.
 2. Het versterken van het toeristisch toplandschap.
 3. Het versterken van de comfortabele gezinsstad.
 4. We voegen daar de ambitie van de sociale gemeente aan toe, want economie, toerisme, gezinsstad floreren optimaal in een stad waar solidariteit voorop staat! In het nieuwe omgevingsplan voor Apeldoorn moet de sociale gemeente een belangrijke plek krijgen.

Speerpunten voor de PvdA
Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te kiezen en focus aan te brengen. De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de focus op de volgende thema’s:

 1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op zijn aangewezen.
 2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
 3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en middensegment.
 4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
 5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.

Kortom, van vitaal belang is:

 • Zeker zijn van een vaste baan
 • Zeker zijn van een betaalbare woning
 • Zeker zijn van betaalbare zorg
 • Zeker zijn van goed onderwijs
 • Zeker zijn van een duurzame toekomst


Alle standpunten

Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie