Wat hebben we bereikt?

Natuurlijk bent u benieuwd naar onze keuzes voor de toekomst, maar ook de afgelopen jaren (2014 - 2018) heeft de PvdA keihard gewerkt aan een mooier en socialer Apeldoorn.

Raadsperiode 2014 – 2018
Op het moment van schrijven van dit verkiezingsprogramma zitten we in het najaar van 2017. De PvdA heeft deelgenomen aan het college en wethouder en fractie hebben hard gewerkt om de doelstellingen uit het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014-2018 te realiseren. Een aantal voorbeelden willen we noemen. Zaken die we, in veel gevallen in goede samenwerking en afstemming met andere partijen in de gemeenteraad, hebben gerealiseerd.

Politiek is dingen voor elkaar krijgen
In de raadsperiode 2014-2018 heeft de PvdA Apeldoorn met 4 zetels in de gemeenteraad en deelname aan het college van B. en W. veel voor elkaar gekregen. Voor de stad, de gemeente, haar inwoners en ondernemers. Geen gemakkelijke opgave. Na flinke verliezen bij het grondbedrijf, van de gemeente Apeldoorn, ingrijpende bezuinigingen, een grote reorganisatie en preventief financieel toezicht door de provincie was voor de voltallige gemeenteraad financieel gezond worden prioriteit één. Naast financieel herstel waren ook de decentralisaties in het sociaal domein een flinke uitdaging. We zijn er trots op dat de Gemeente Apeldoorn inmiddels weer financieel gezond is. Waakzaamheid blijft geboden. De beide raadsonderzoeken ‘Stampij op de Ecofactorij’ en ‘De grond wordt duur betaald’ mogen niet in een la verdwijnen en raad, college en ambtenaren dienen elkaar scherp te houden.

Succes kent vele vaders
Met maar liefst 11 partijen in de Apeldoornse gemeenteraad en deelname aan een college van 5 partijen zijn behaalde resultaten niet altijd even duidelijk toe te schrijven aan één fractie of bestuurder. Met een versplinterd politiek speelveld is samenwerking essentieel om dingen voor elkaar te krijgen. Soms neemt de PvdA-fractie een initiatief met bijvoorbeeld schriftelijke vragen. Soms dienen we een motie of een amendement in, en dienen andere partijen mede in. Soms is het andersom. Toch hechten wij er aan om een aantal resultaten waar de PvdA een belangrijke rol in heeft vervuld te benoemen. Resultaten waar we blij mee zijn en trots op zijn:

  • Handhaven en versterken van het Apeldoornse Sociaal Vangnet: het minimabeleid van onze gemeente. Met name is extra geïnvesteerd in ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. En natuurlijks is extra aandacht, inclusief de bijbehorende middelen, gegaan naar armoede onder kinderen.
  • Het toezicht op een goede uitvoering van de nieuwe wetgeving op het terrein van de zorg, de jeugdzorg en de participatie
  • Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen; een prachtig voorbeeld van laagdrempelig contact in de wijk en buurt om te voorkomen dat mensen afglijden naar isolement of lange zorgtrajecten.
  • Het mede mogelijk maken van nieuwe investeringen in ons kunst- en cultuuraanbod, waardoor er weer nieuw perspectief is.
  • Het onderwijscluster nabij het station met Wittenborg, Saxion, de Fotovakschool en Aventus.
  • Een aandeel sociale woningbouw bij de ontwikkeling van Haven Centrum en op de voormalige TNO locatie of Ugchelen Buiten.
  • De zondagopenstelling voor winkels en supermarkten.
  • De manier waarop we in Apeldoorn vluchtelingen welkom hebben geheten en hebben opgevangen.
  • Renovatie van de Vogelbuurt

Knopen doorhakken en verantwoordelijkheid nemen
Er zijn meerdere grote, vaak complexe en lastige dossiers die al jaren voortduren. Vaak met veel tegenstellingen en verschillende belangen. De PvdA vindt dat er op diverse dossiers vooral behoefte is aan duidelijkheid door knopen door te hakken. Het nemen van een besluit waarbij meerdere belangen in het geding zijn, betekent vaak dat mensen voor wie het besluit nadelig uitvalt, teleurgesteld zijn. Dat is niet leuk, maar de PvdA loopt niet weg voor het nemen van verantwoordelijkheid. Dit soort dossiers zien we vaak terug bij verkeersvraagstukken, zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van de wijk Zuidbroek en de verkeers- en parkeerdrukte bij de Apenheul. De PvdA durft, na een grondige afweging van alle belangen, besluiten te nemen en te zorgen voor duidelijkheid.

Niet alles lukt
Het komt voor dat er dossiers of projecten zijn die niet slagen of ernstige vertraging oplopen. Een duidelijk voorbeeld is het plan voor de sloop van het Westpointgebouw dat veel overlast geeft voor de omgeving. Het plan voor sloop en de bouw van een supermarkt op deze locatie haalde geen meerderheid in de gemeenteraad. Het gevolg is dat het gebouw er nog staat en de overlast voortduurt. Ook vermelding van artikel 1 van de Grondwet in het nieuwe stadhuis haalde in de gemeenteraad, tot onze verbazing en frustratie, helaas geen meerderheid. Niet alles lukt. Maar wij blijven ons keer op keer inzetten om Apeldoorn mooier en socialer te maken.

De samenleving is nooit af
Hoewel we veel bereiken en voortdurend blijven streven onze idealen in de dagelijkse praktijk te verwezenlijken, is de samenleving nooit af. Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap. Het is de rode draad van de sociaaldemocratie in de strijd voor een rechtvaardige wereld. Ook lokaal. Ook in Apeldoorn. Wij blijven daar voor gaan. Voor mensen. Voor u.

Alle standpunten
Bekijk hier al onze standpunten per thema.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie