Inleiding: Werk aan de winkel !

Inleiding op ons verkiezingsprogramma. Wat willen wij voor Apeldoorn en de dorpen in de toekomst?

Apeldoorn, een vitale, groene, sociale en duurzame gemeente
Wij zijn trots op Apeldoorn. Omdat het een mooie en groene gemeente is. Omdat we een levendige stad en karakteristieke dorpen hebben waar het goed en prettig wonen is. Omdat het hoog scoort op de lijst van meest sociale gemeenten van Nederland. Omdat onze ligging op de Veluwe een prachtige omgeving biedt. Omdat onze gemeente met haar wijkteams, haar wijk- en dorpsraden, waar mogelijk de burger betrekt bij het beleid. Omdat ons afvalstoffenbeleid bijvoorbeeld sterk inzet op duurzaamheid. Aan al dat beleid hebben PvdA wethouders de afgelopen jaren krachtig meegewerkt. Vaak namen zij het voortouw. Wij willen dat behouden. Tegelijk is in deze tijd geboden dat iedereen die kan, zijn of haar bijdrage levert aan het behoud en verbetering van ons welzijn en onze welvaart: Er is werk aan de winkel!

Lokaal bestuur in dienst van burger en ondernemer
Onze gemeente en haar inwoners en ondernemers staan de komende jaren voorop. We maken er veel werk van te weten wat er gaande is in de stad en de dorpen. We geven ruimte aan initiatieven en staan voor het delen van verantwoordelijkheden. Ons handelen gaat vanzelfsprekend uit van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er dient ruimte te zijn voor nieuwe en vernieuwende ideeën. Durven loslaten als overheid maakt daar onderdeel van uit. Democratie is niet dat iedereen zijn zin krijgt. Wel dat mensen betrokken worden bij besluitvorming. Bewoners, ondernemers en gemeente zijn partners. Dat werkt nu al goed, maar er kan meer. Het moet gaan om een dienstbare gemeente, een dienstbaar College van B&W, dienstbare ambtenaren. Dienstbaar aan u, dienstbaar aan de stad en aan de dorpen.

Door met herstel en vooruit kijken
Er zijn altijd zaken die beter kunnen en moeten. De samenleving is nooit af. De PvdA wil in Apeldoorn blijven investeren in een vitale, gezonde, en toekomstbestendige, samenleving waar we naar elkaar om kijken. De afgelopen jaren is Apeldoorn hersteld van een financieel moeilijke situatie. Flinke bezuinigingen werden doorgevoerd en er is leergeld betaald. Niets bleef onbesproken of was onaanraakbaar. We gaan voort op de weg van betrouwbaar en realistisch financieel beleid. Daar zet de PvdA ook de komende raadsperiode op in. We zorgen voor de mensen die een steuntje nodig hebben. We zorgen dat Apeldoorn een sociale en aantrekkelijke gemeente blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Zowel in de stad, als in onze dorpen en het buitengebied. Hoewel het financieel stukken beter gaat, blijft verantwoord en doordacht financieel beleid zonder het nemen van onverantwoorde risico’s de komende jaren onomstotelijk een belangrijk aandachtspunt.

 

Het volledige verkiezingsprogramma en alle standpunten

Het volledige verkiezingsprogramma Werk aan de winkel!’ vindt u hier digitaal.
Het volledige document hier (PDF).
De kandidatenlijst vindt u hier.

Werk aan de winkel! Voor een mooier en socialer Apeldoorn.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie