Door Redactie op 24 augustus 2016

Vluchtelingen in Apeldoorn krijgen workshops Nederlandse waarden

Vluchtelingenwerk Oost Nederland ontwikkelt in opdracht van de gemeente Apeldoorn een programma voor statushouders die in Apeldoorn zijn komen wonen. Naast de praktische, maatschappelijke begeleiding biedt Vluchtelingenwerk nu ook een serie workshops over de Nederlandse kernwaarden. Dit is onderdeel van de intensieve aanpak die Apeldoorn kiest voor de integratie en participatie van deze nieuwe inwoners.

Coördinerend wethouder Johan Kruithof (PvdA): “Ik vind het van groot belang dat we ons inzetten om deze nieuwe inwoners te laten meedoen in onze Apeldoornse samenleving. Het liefst wil ik dat alle nieuwkomers daarbij onze kernwaarden vrijheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en participatie zich zo snel mogelijk eigen maken. De workshops die Vluchtelingenwerk gaat aanbieden zijn daarvoor een belangrijke basis.”

Apeldoorn maakt werk van de integratie van deze groep nieuwkomers. Doel is dat de nieuwe statushouders zich snel thuis voelen in onze gemeente, integreren en meedoen. Daarvoor wordt werk gemaakt van: wonen, taal en inburgering, participatie en burgerschap, werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Het eigen maken van de normen en waarden die in Nederland gelden is daarbij zeer van belang.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie