Door Privé: Tom Brands op 8 oktober 2015

Van de voorzitter

Beste partijgenoten,

Nieuwsbrief nummer 3 van 2015 ligt voor u. Wat gaat de tijd toch snel. Na een leuke bijdrage van onze landelijke partijvoorzitter Hans Spekman in de vorige koerier vindt u in deze nieuwsbrief een speciale bijdrage van onze partijleider Diederik Samsom.

Daarnaast kunt u in de bijdrage van wethouder Johan Kruithof lezen over de ontwikkelingen in het onderwijs, praat fractievoorzitter Marga Jonkman u bij over de noodopvang en huisvesting van asielzoekers in Apeldoorn en plaatst onze columnist Marten Ferwerda het vluchtelingenvraagstuk in historisch perspectief.

Behalve dat ik u meldt wat u verderop kunt lezen in deze koerier, een groot en bovendien speciaal woord van dank aan Eveline de Jager. Maar liefst 15 jaar was zij de steun en toeverlaat van de fractie. En dat is niet niets! Onlangs heeft zij een nieuwe baan gevonden en daarom kort geleden afscheid genomen. Eveline, bedankt! Ook haar opvolgster is inmiddels bekend. Natascha van den Berg is onlangs gestart als fractieassistent. Natascha, van harte welkom in onze familie en veel succes!

Omdat bestuurslid Dirk Westerhof penningmeester wordt van het gewestelijk bestuur, zijn wij als Apeldoorns bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dirk blijft wel gewoon bestuurslid, maar mag niet in beide besturen de rol van penningmeester vervullen. Daarom zijn wij met spoed op zoek naar een Apeldoorns PvdA-lid die deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Neem bij interesse a.u.b. contact met mij op.

Graag wil ik u alvast uitnodigen voor de diverse overleggen en bijeenkomsten dit najaar, zoals de gebruikelijke algemene ledenvergadering, maar ook alweer de vierde editie van onze Tafel van 10, dit keer over het thema onderwijs. Prachtig dat wij als afdeling deze discussiebijeenkomst structureel gestalte weten te geven. Dit is één van onze visitekaartjes. In de agenda verderop in de koerier ziet u de data en voor de meest actuele informatie verwijs ik u naar onze website, waar overigens sinds kort ook Links aan de Grift deel 2 digitaal te vinden is, evenals een overzicht van alle schriftelijke vragen die de fractie stelt en een overzicht van publicaties van of over de PvdA Apeldoorn in de media.

 

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA afdeling Apeldoorn

 

Privé: Tom Brands

Privé: Tom Brands

Tom (1984) is een geboren en getogen in Apeldoorn. Woont nu samen met zijn vriendin Annemyn in Ugchelen. Groeide op in de wijk De Maten en heeft daarna een aantal jaar in het centrum van Apeldoorn gewoond. Heeft ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd. In het dagelijks leven sinds 2002 werkzaam in verschillende functies bij de

Meer over Privé: Tom Brands