Door Redactie op 13 oktober 2016

Tweede Kamerlid John Kerstens in gesprek met leden tijdens algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdagavond 12 oktober in het ACEC Café ging Tweede Kamerlid John Kerstens in gesprek met de leden over de koers van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 

In gesprek met John Kerstens
Wat doet de lijsttrekkersverkiezing? Wat wordt onze centrale boodschap? Hoe winnen we het vertrouwen van de kiezer terug? Allemaal vragen waar John over vertelde en naar aanleiding van vragen op in ging. Wat valt er te doen aan de beeldvorming rond sommige ontwikkelingen of besluiten? Informatie die feitelijk niet klopt, maar op social media wel tot ontzettend veel onvrede leidt in eerste instantie. “Laat je niet in de luren leggen, maar check de feiten” is het devies. De lijsttrekkersverkiezing zal waarschijnlijk wel veel media aandacht opleveren. Hopelijk levert het een lijsttrekker op die ook zorgt voor een goed verkiezingsresultaat.

 

Gerard Docter Lid van het jaar 2016!
Onze partijgenoot Gerard Docter is verkozen tot lid van het jaar. Afdelingsvoorzitter Tom Brands: “We hebben natuurlijk mensen die heel zichtbaar en nuttig werk verrichten op de voorgrond, zoals de fractie en de wethouder. Maar er is ook een categorie mensen die achter de schermen heel belangrijk werk verrichten en op die manier een bijdrage leveren aan de partij, de afdeling en de sociaal-democratie. Die mensen mogen we niet vergeten en verdienen alle waardering. Bijvoorbeeld de mensen in ons ombudsteam. Vandaag zetten we één van die mensen in het zonnetje.”

Ook las Tom een citaat voor van een oud-bestuurslid die nauw heeft samengewerkt met Gerard: “Het ombudsteam bestond eerst uit een hele grote groep mensen. Dat werkte niet . Ook wel een beetje doordat Gerard moeite had  dingen uit handen te geven. Het liefste lost hij de binnengekomen problemen zelf op. En dat doet hij met verve, met verstand van zaken , met durf en een beetje brutaliteit.”

Gerard Docter ontving van Tom Brands de traditionele oorkonde, zoenen en een mooie bos bloemen van Martine Berends en natuurlijk eeuwige roem evenals vermelding op de eregalerij.

 

Genomen besluiten
Tijdens de ledenvergadering is ook een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo zijn het jaarplan en de begroting voor 2017 vastgesteld. En daarnaast een reeks besluiten in het kader van de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Jolanda Reitsma, Mechelien Burghout en Eef van Ooijen zijn benoemd tot leden van de kandidaatstellingscommissie. U kunt hier het overzicht met de genomen besluiten bekijken. De agenda en de stukken kunt u hier nogmaals bekijken.

20161012_204108

Oproep congres
Ilse de Graaf deed tenslotte in haar rol als congresafgevaardigde nog een oproep ter voorbereiding enerzijds op het landelijk partijcongres op 14 en 15 januari 2017 en anderzijds op het gewestelijk voorcongres op 19 november.  Tijdens het gewestelijk voorcongres zullen diverse moties vanuit de regio besproken worden. Wellicht willen wij vanuit de PvdA afdeling Apeldoorn ook moties indienen. Wij roepen u op om mee te denken, mee te schrijven en mee te doen. Alle geïnteresseerden kunnen zich melden of moties sturen naar pvda@apeldoorn.nl

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie