Tijd om het stokje over te dragen

Door Privé: Tom Brands op 12 maart 2019

Beste mensen,

Ik val maar gelijk met de deur in huis: Ik leg mijn voorzitterschap neer. De reden daar voor is dat ik onlangs ben begonnen met een nieuwe baan en dit vraagt veel tijd. Het wordt lastig om dat te blijven combineren met het voorzitterschap. De afdeling verdient een bestuursvoorzitter die er voor gaat en de tijd heeft om die rol goed in te vullen. Na 7 jaar in het bestuur, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter, is het ook sowieso niet verkeerd om het stokje over te dragen.

Als bestuur willen wij graag Willy Kreeftenberg aan de leden voordragen als nieuwe voorzitter van de afdeling. Willy draait al enkele jaren mee in het bestuur als vice-voorzitter en is bereid om de rol op zich te nemen. Een mix van vernieuwing en continuïteit dus, waarmee goed bestuur van onze afdeling geborgd is. Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen wij u dit voorstel doen. Naast mijn voorzitterschap stop ik ook met deze nieuwsbrief, de koerier, en het onderhouden van de website. Ik kan mij zo voorstellen dat het bestuur zeker hulp kan gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. Dus mocht u het bestuur willen komen versterken, neem dan gerust contact op.

Wanneer ik terugblik op de afgelopen jaren, begon dat met maar liefst 38 zetels in september 2012 en deelname aan een kabinet met de VVD. Tja, daarna is het helaas bergafwaarts gegaan. In 2017 waren er van die 38 zetels nog maar 9 over. Een historisch verlies. En niet alleen in Den Haag ging het beroerd, ook hier in Apeldoorn hebben we 3 keer op rij moeten slikken. Van die 11 zetels in 2006 bleven er in 2010 nog maar 5 over. In 2014 werden het er 4 en in 2018 slechts 2. En daarmee kwam ook een einde aan jarenlange deelname aan het college. Moeten we daar van balen? Ja. Moeten we dat onszelf verwijten? Absoluut niet. Je kunt je dag in dag uit inzetten voor Apeldoorn, maar de kiezer stemt toch vooral conform het landelijk beeld en de landelijke peilingen. Zeker Apeldoorn is in dat opzicht de meest gemiddelde stad van Nederland en de verkiezingsuitslag is vaak nagenoeg gelijk aan de landelijke uitslag. Maakt het dat minder zuur? Nee, zeker niet. Maar volgens mij moet je je vooral druk maken om hetgeen dat binnen je eigen invloedssfeer ligt.

En het aantal zetels is belangrijk, maar de resultaten zijn nog veel belangrijker. Ook in de periode dat de PvdA 4 of 5 zetels had, is er veel bereikt. Voor de doelgroep waar we het voor doen; de mensen die wonen en leven in Apeldoorn en de dorpen. Als je in de coalitie zit met een goede bestuurder, kun je veel invloed uitoefenen, bijsturen en zaken voor elkaar krijgen. Een stuk lastiger is het als je in de oppositie zit. Gelijk hebben, maar het niet krijgen. Dat kan heel frustrerend zijn.

Alles overziend kijk ik eigenlijk met een heel fijn en prettig gevoel terug op de afgelopen jaren. En dat komt met name door de mensen binnen onze afdeling. Gedreven op de inhoud en prettig in de omgang. Ook onze afdelingsbijeenkomsten zijn altijd gemoedelijk en in goede sfeer verlopen. Natuurlijk waren er stevige discussies. En eens in de vier jaar is het vaststellen van de lijst altijd toch een beetje vreemd, wanneer gelijkgestemden elkaars concurrent zijn voor een plekje op de lijst. Maar verder waren het toch altijd prettige bijeenkomsten en kon een ieder zeggen of inbrengen wat hij dacht. We hebben ook vele leuke themabijeenkomsten georganiseerd zoals een heel aantal maal de Tafel van 10 en de Social Club. En een heel aantal campagnes. Tijdens de laatste nieuwsjaarsbijeenkomst draaide een diapresentatie met allerlei foto’s van de afgelopen jaren. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ondanks het aantal zetels staat de afdeling er verder goed voor. We hebben een bestuur dat goed functioneert, de relatie tussen het bestuur en de fractie is prima, de financiën zijn op orde en de website en communicatie is op orde. Ik durf het met een gerust hart achter te laten.

Afijn, tijdens de eerstvolgende ALV op 27 maart aanstaande zal ik, met uw goedkeuring, het stokje overdragen. Betekent dit dat ik helemaal uit beeld ben? Nee, want mijn nieuwe baan bij de Gemeente Apeldoorn is die van stadsdeelmanager voor het centrum. En in onze binnenstad gebeurt een heleboel. Er lopen heel veel ruimtelijke projecten voor zowel de openbare ruimte als de gebouwde omgeving. Daar ga ik mijn handen vol aan hebben en ik blijf dus werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Ondertussen zitten we natuurlijk ook volop in een verkiezingsjaar. Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart, gevolgd door de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei met in het verlengde daarvan de Eerst Kamer. Op de lijst voor Provinciale Staten staat Fokko Spoelstra, welbekend als oud-wethouder en zittend Statenlid uit Apeldoorn, op plek 4. Fokko wil het werk wat hij doet voor Gelderland en Apeldoorn graag voortzetten. En voor het Waterschap Vallei en Veluwe staat ondergetekende op de lijst, eveneens op plek 4. Mijn motivatie is het volgende. In mijn vrije tijd mag ik graag met de hengel langs de waterkant vertoeven. Maar ook wil ik mij graag inzetten voor zowel de waterkwaliteit als voor de PvdA. Specifiek zou ik als hobbyvisser graag een bijdrage willen leveren aan de veiligheid, waterkwaliteit, mogelijkheden van vismigratie en toegankelijke oevers. Maar ook meer dan dat, gezien de klimaatverandering. Periodes van langdurige droogte zoals afgelopen zomer of flinke plensbuien zorgen er voor dat we aanpassingen moeten doorvoeren om enerzijds water vast te houden en anderzijds voldoende water moeten kunnen afvoeren bij piekbelasting. Onze openbare ruimte zullen we daar op moeten inrichten. Met een mooi woord noemen we dat klimaatadaptatie. Maar of Fokko en ik aan de slag mogen, wordt zoals altijd bepaald door de kiezer. En dat gaan we zien op 20 maart.

Maar voordat het 20 maart is, hebben we nog een aantal dagen om de kiezer te overtuigen van het belang van een stem op de PvdA. Op zaterdag 16 maart staan we bijvoorbeeld weer met een informatiekraam op het Raadhuisplein. Als u wilt helpen horen we dat graag, maar natuurlijk is het sowieso leuk als u langs komt. Daarnaast hoop ik u graag weer te zien tijdens de Algemene ledenvergadering op woensdag 27 maart. Graag tot dan!

Tom Brands
Bestuursvoorzitter PvdA Apeldoorn

Privé: Tom Brands

Privé: Tom Brands

Tom (1984) is een geboren en getogen in Apeldoorn. Woont nu samen met zijn vriendin Annemyn in Ugchelen. Groeide op in de wijk De Maten en heeft daarna een aantal jaar in het centrum van Apeldoorn gewoond. Heeft ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd. In het dagelijks leven sinds 2002 werkzaam in verschillende functies bij de

Meer over Privé: Tom Brands