Door Redactie op 30 augustus 2016

Schriftelijke vragen problemen leerlingenvervoer

Naar aanleiding van de problemen met het leerlingenvervoer in de start van het nieuwe schooljaar, heeft onze fractie de volgende vragen aan het college van B. en W;

  1. Wat is de aard van de problemen waar deze kwetsbare groep kinderen/jongeren mee wordt geconfronteerd?
  2. Waren deze problemen te voorkomen?
  3. Welke stappen gaat het college ondernemen om deze problemen z.s.m op te lossen?

Namens de fractie van de PvdA Apeldoorn,

Ilse de Graaf, fractievertegenwoordiger
Marga Jonkman, fractievoorzitter

Zie ook de recente berichtgeving hieromtrent in dagblad De Stentor:
Bijzonder leerlingenvervoer rommeltje tijdens eerste week in Apeldoorn
– Bijzonder leerlingenvervoer in Apeldoorn nog altijd chaos

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie