Door Marga Jonkman op 18 augustus 2016

Schriftelijke vragen berichtgeving mogelijke sluiting voedselbank Epe

Verontrustende berichtgeving in De Stentor. De voedselbank voor de gemeente Epe dreigt in de problemen te komen door een mogelijke dwangsom die wordt opgelegd door de gemeente Apeldoorn op een pand in Wenum Wiesel. De voedselbank huurt een ruimte in dit pand.  De PvdA fractie wil graag weten of de informatie uit de krant klopt en hoe de vork precies in de steel steekt. Onze fractie is geschrokken van deze berichtgeving, wil graag weten wat de feiten zijn en stelt daarom het College de volgende vragen:

1. Was het college zich bewust dat één van de huurders een voedselbank betrof?

2. Is alleen de eigenaar of zijn ook de huurders tijdig geïnformeerd over het strijdig planologisch gebruik?

3. Het gaat om een voedselbank voor de gemeente Epe met een adres in de Gemeente Apeldoorn. Is er in een vroeg stadium contact over deze zaak geweest met de Gemeente Epe?

4. Is het college bereid samen met de gemeente Epe op zeer korte termijn oplossing te zoeken voor wat betreft de huisvesting van de voedselbank, mocht dit nodig zijn?

5. Zijn er andere bedrijven die in acute problemen komen door deze handhavingsprocedure?

 

Fractie PvdA Apeldoorn

 

 

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman