Door Redactie op 17 februari 2016

Save the date! 25 mei Tafel van 10 In geouwehoer kun je niet wonen

De PvdA Apeldoorn organiseert op woensdagavond 25 mei weer een Tafel van 10, dit maal met als titel ‘in geouwehoer kun je niet wonen’. Deze bijeenkomst zal gaan over onderwerpen als de wachtlijsten en beschikbaarheid voor sociale huurwoningen, de stijging van de huurprijzen, de verhuurdersheffing, de huisvesting van statushouders en andere belangrijke doelgroepen (studenten, senioren), het verduurzamen van de woningvoorraad, het transformeren van leegstaande gebouwen naar woningen en de woningbouwaantallen die de Provincie Gelderland verdeeld over de Gelderse regio’s.

Onder begeleiding van een gespreksleider gaat een 10-tal professionals en politici met elkaar en de zaal in gesprek over deze onderwerpen. Maar bijvoorbeeld ook de huurdersvereniging. Meer informatie over de tafelgasten, locatie en het programma volgt !

Voor nu, reserveer woensdagavond 25 mei alvast in uw agenda!

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie