Door Fokko Spoelstra op 14 december 2015

Ruimte voor Gelderland is ruimte in Apeldoorn!

Mede door de vele voorkeursstemmen uit Apeldoorn mag ik me sinds de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart, PvdA statenlid in Gelderland noemen. Ik ben overigens niet het enige statenlid uit Apeldoorn: van de 55 zetels worden er nu 8 bezet door inwoners van Apeldoorn, en dat zijn er wel eens minder geweest! Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat Apeldoorn plotsklaps het middelpunt van provinciale besluitvorming is geworden. Als staten kijken we toch eerst en vooral naar Gelderland met zijn verschillende streken, maar uiteraard zal ik mijn woonplaats zeker goed volgen, daarbij geholpen door de PvdA fractie onder leiding van Marga Jonkman en met wethouder Johan Kruithof. We spreken elkaar niet voor niets met enige regelmaat.

Gebiedsopgaven
Het collegeprogramma, waar de PvdA ook dit keer weer aan deelneemt met gedeputeerde Josan Meijers (wonen, water, ruimtelijke ontwikkeling en cultuur), heeft als titel: Ruimte voor Gelderland. Het gaat daarbij wat de PvdA betreft voornamelijk om goed wonen, goed werken en verduurzamen/energietransitie. Als Apeldoorn inspelen op deze thema’s biedt kansen op een mooi partnerschap met Gelderland. (en bijbehorende financiën om projecten te realiseren). Ik merk dat Apeldoorn daarvoor hard aan het lobbyen is: niet alleen vanuit het college van B&W naar gedeputeerde staten, maar ook richting provinciale staten. Er is al een werkbezoek gebracht door de staten aan De Zwitsal en Paleis het Loo, met daarbij een bustocht waarbij subtiel de nodige plannen werden gepresenteerd zoals de tunnel in de laan van Osseveld. Prima, want onbekend maakt onbemind! (en hoewel Apeldoorn een grote plaats is, bedenk dat Gelderland 2.2 miljoen inwoners telt).

Als Apeldoorn is het goed om de eigen agenda aan te laten sluiten bij de ambities van de provincie. Zorg dat je invulling kunt geven met goed projecten aan wat nu in provinciaal jargon de zogenaamde gebiedsopgaven zijn. (het zijn er zes, maar twee zijn voor Apeldoorn van belang):

  • De Veluwe weer op 1 als toeristische bestemming, vitale vakantieparken, goede natuurontwikkeling etc: niet alleen in het Apeldoornse deel maar op de hele Veluwe, De
  • Stedendriehoek: focus je als regio op 1 thema en bouw dat uit: cleantech is daar het voorbeeld van in Gelderland.

Steengoed benutten
De provincie ziet de binnensteden als motor van de stad, en wil leegstand tegen gaan. Daarvoor heeft ze geld beschikbaar via het programma “Steengoed benutten”. Pak die kans met pakkende transformaties van leegstaande kantoren! Zo kan wellicht snel huisvesting, ook voor bijvoorbeeld statushouders, gerealiseerd worden en worden leegstand en verloedering aangepakt. Er zijn in de vorige collegeperiode in heel Gelderland 10.000 woningen verduurzaamd. Deze periode is de ambitie om 100.000 woningen een label-sprong te laten maken. Goed voor de duurzaamheid, maar ook zeker goed voor lagere woonlasten. Als ik kijk hoe enthousiast onze Apeldoornse  corporaties zijn, verwacht ik dat een aanzienlijk deel van die woningen in Apeldoorn zal staan. Ook werkt de PvdA in de staten aan een initiatiefvoorstel voor verduurzaming van sportaccommodaties:
ook daar kan vast het nodige mee in Apeldoorn!

Partnerschap
Een goed partnerschap tussen Apeldoorn en provincie moet erook voor zorgen dat er voldoende werk is. Het pact van Beekbergen heeft zijn werk gedaan, maar er staan nog steeds, ook in Apeldoorn teveel mensen langs de kant. Daaraan moeten we in gezamenlijkheid werken. De provincie komt begin 2016 met nieuw economisch beleid, voor de PvdA zal daarbij vooral gekeken worden naar duurzame werkgelegenheid niet alleen in topsectoren als food, health en energy, maar ook bij het MKB. Goede voorbeelden uit de stedendriehoek zoals “Apeldoorn scoort!”, kunnen daarbij natuurlijk gekopieerd worden naar de rest van Gelderland.

Tot slot
In 2015 is er geen Serious Request in Apeldoorn, maar was er wel een fantastisch WK Beachvolleybal en het vooruitzicht van een wereldse start van de Giro op 6 mei 2016! 180 miljoen tv kijkers kunnen zien hoe prachtig Apeldoorn is, amateurwielrenners zullen geïnspireerd raken, en de recreatie- en toeristische sector zal zeker een graantje meepikken.Ruim baan in Apeldoorn door innige samenwerking tussen gemeente en provincie!

 

Fokko Spoelstra
Statenlid Gelderland

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

    Fokko is geboren op 21 februari 1966 in Vledder (Drenthe) en nu woonachtig in de Indische buurt. Fokko is getrouwd en vader van 3 kinderen. Sinds 1998 is Fokko actief in de Apeldoornse politiek. Eerst als bestuurslid, vervolgens fractievolger, raadslid en wethouder en nogmaals raadslid. Fokko op… Twitter | Linkedin | Facebook  

Meer over Fokko Spoelstra