Door Chris Schouten op 30 mei 2016

Relatiedag Regio Jeugd Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Op donderdag 26 mei jl. organiseerde de Regio Jeugd Midden-IJssel/Oost-Veluwe wederom een  relatiedag voor professionals, bestuurders, raadsleden en ambtenaren werkzaam c.q. betrokken bij een goede Jeugdzorg en –hulpverlening. Dit keer was de locatie het Theater- en congrescentrum De Hanzehof in Zutphen. Na het welkom van Rita Otter, regionaal programmamanager Jeugdhulp, startte de bijeenkomst met een prikkelende presentatie ‘ Wie bepaalt?’ van Anke Siegers. Zij hield de aanwezigen onder meer voor dat we niet leven in ‘een tijdperk van veranderingen’, maar in ‘een verandering van tijdperken’.  Dit andere perspectief heeft grote gevolgen voor het sociale domein en het organiseren van de zorg.

Een ander verrassende mening die zij verkondigde was dat begrippen als ‘eigen kracht’ of ‘zelfredzaamheid’ in wezen al weer achterhaald zijn. Immers, het gaat er vooral om dat zorg wordt verleend in een sociale context. Dus beter is te spreken van ‘samenwerkzaamheid’. Zij wees ook op het kernprobleem in de zorg: systeemwaarden (doelmatigheid, efficiency, controle/beheersing, regelzucht, kosten/baten) zijn in de loop der jaren belangrijker geworden dan menswaarden (aandacht/tijd, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid, kwaliteit). Verbinding tussen zorgverlener en zorgvrager moet worden hersteld. ‘Door gebrek aan tijd, geld en goed opgeleide mensen gaan waarden als betrokkenheid en samen besluiten verloren.’ Een zaak om als gemeente ook bij stil te staan.

Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen om deel te nemen aan verschillende workshops met diverse thema’s, zoals: De Dialoog, Zo vader, Zo zoon, Zorg verandert, Project ‘In Huis’, Door de ogen van een ander en Out-of-the-box oplossingen voor PGB-dilemma. Ik mocht deel nemen aan de workshop met de titel ‘18 en dan….?’ In deze workshop deelden vooral drie ervaringsdeskundigen hun ervaringen met de jeugdzorg/-hulpverlening. Zij gaven onder andere aan dat de hulpverleners vooral niet te laat moeten beginnen met het voorbereiden van de jongere op een leven als volwassene. Het verwijt dat zij uitten was dat een paar maanden voordat de jongere 18 wordt de hulpverlening deze informeert; daarmee zou zij echter al moeten beginnen als de jongere 15 of 16 jaar is. Zij benadrukten ook het belang van betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het verkrijgen van vertrouwen van de jongere.

Na de workshops werd in de foyer nog een hele tijd nagepraat. We kunnen weer terugzien op een zinvolle relatiedag van de Regio Jeugd Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Chris Schouten
Raadslid PvdA Apeldoorn

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten