Door Marga Jonkman op 12 mei 2016

PvdA Apeldoorn stelt vragen gecombineerd huisvesten statushouders en studenten

Studentenhuisvesting
In december 2015 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over studentenhuisvesting. Op 11 februari 2016 heeft het college van B&W de vragen beantwoord. In deze beantwoording geeft het college aan er onderzoek wordt gedaan naar de behoefte van studentenhuisvesting. De PvdA is erg benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek, die (volgens de antwoorden) in april 2016 beschikbaar zouden moeten zijn.

Combineren van statushouders, jongeren en studenten
Eén van de vragen die de PvdA fractie stelde was of het college mogelijkheden ziet in het combineren van het huisvesten van statushouders en studenten. Het college heeft in de beantwoording aangegeven dat deze mogelijkheid “nadrukkelijk een optie is”. Bij Wittenborg was dit niet mogelijk. De PvdA Apeldoorn blijft echter van mening dat het combineren van huisvesting voor statushouders en studenten een goede oplossing is en dat er al vele goede voorbeelden in het land zijn (zie links). Een “nadrukkelijke optie”, blijft voor ons een wat vaag begrip.

Daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen voor het College:

1. Kan het college aangeven wat de belangrijkste conclusies zijn uit het onderzoek m.b.t. de in december gestelde vragen van de PvdA fractie?
2. Op welke wijze kan de gemeenteraad kennis nemen van het onderzoeksrapport?
3. Welke acties gaat het college ondernemen op basis van de uitkomsten van het onderzoeksrapport?
4. Is het college bereid om de combinatie in de huisvesting van studenten en statushouders concreet mogelijk te maken?
5. Zo ja, welke mogelijkheden en plannen zijn er op dit moment en in de (nabije) toekomst?

Namens de fractie van de PvdA,

Marga Jonkman
Fractievoorzitter

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman