Door Redactie op 16 december 2015

PvdA Apeldoorn stelt actualiteitsvragen over theehuis Park Berg en Bos

De PvdA heeft op 15 juni 2015 schriftelijke vragen gesteld over de staat van het theehuis in Park Berg en Bos. In zijn besluit van 28 juli 2015 heeft het College antwoord gegeven op deze vragen. In beantwoording van de vragen heeft het College onder meer aangegeven dat de technische staat van onderhoud van het theehuis al langere tijd slecht is en dat deze niet bijdraagt aan het kwaliteitsbeeld wat Gemeente Apeldoorn wenst uit te dragen in park en Bos. Ter verbetering van deze heeft het College in haar beantwoording een aantal acties opgenoemd ter verbetering van de huidige situatie en toegezegd om dit jaar nog een besluit hierover te nemen.

Actualiteitsvragen van de PvdA over de staat van het theehuis in Park Berg en Bos
Gezien het feit dat het College voor het einde van dit jaar de gemeenteraad zou informeren over de uitkomsten van dit besluit, zal PvdA het College tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december de volgende vragen stellen:

  1. Heeft het College al in beeld of ze het theehuis gaan renoveren ofwel volledig te slopen?
  2. Indien u de afweging heeft om volledig te slopen, welke motivaties ligt hier aan ten grondslag en op welke termijn wil u dit realiseren?
  3. Als u het theehuis wilt renoveren, is de vraag welke renovaties staan in de planning? En op welke termijn worden deze uitgevoerd?
  4. In uw antwoord van 28 juli 2015 schrijft u: “Er is onderzoek gedaan naar mogelijke exploitaties, passend binnen de afspraken met de ondernemers in het park en de gewenste activiteit/kwaliteit in het park”. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?
  5. Wanneer denkt het College de Raad van deze zaken op de hoogte te stel-len?

 

Esref Öcal,
Raadslid PvdA Apeldoorn

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie