Door Marga Jonkman op 11 april 2015

Protest van Verian medewerkers

Donderdag 10 april kwamen Verian medewerkers uit Apeldoorn en Nijmegen onder leiding van het FNV (Ton Heerts en Marjan Beldsnijder) voor een demonstratie naar het gemeentehuis. Bekend is dat een groot deel van de huishoudelijk hulpen door hun werkgever Verian in een lagere loonschaal worden gezet. De PvdA Apeldoorn heeft daar bij herhaling (schriftelijke) vragen over gesteld. Dit leidde tot een financiële compensatie van mensen die gebruik maken van HH hulpen terwijl ze er geen indicatie meer voor kregen, de zgn “algemene voorziening HH hulp”. Vanuit Den Haag was hiervoor geld vrij gemaakt. Achterliggend idee is dat er op die manier meer banen behouden blijven en dit blijkt goed te werken.

De FNV vraagt de gemeente echter nog verder te gaan dan dat. Zij vragen of de gemeente voor 2015 de bezuiniging op HH werk wil intrekken, net zoals bijv. Nijmegen heeft gedaan. En hopen zo dat Verian de lonen voor dit jaar alsnog niet verlaagd. Vraag is echter waarom dat niet terug te zien is in de lonen van Verian medewerkers in Nijmegen. Met andere woorden; ook al doet de gemeente wat de FNV wil, dan zijn er geen garanties te geven voor de lonen van de HH hulpen.

Terecht dat Verian medewerkers boos zijn op hun werkgever. Maar of het compenseren door de gemeente een oplossing kan zijn is de vraag.

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman