Door Marga Jonkman op 21 februari 2015

Over Serious Request, de Giro, Westpoint, crematoria en het defilé

Het ging wel ergens over in de afgelopen weken in de gemeenteraad en de Apeldoornse media. Diverse onderwerpen hielden de gemoederen bezig.

Collega raadslid Ties Stam heeft al uitgebreid beschreven hoe de discussie rondom Westpoint is verlopen, waarbij we uiteindelijk tegemoet zijn gekomen aan de omwonenden en het College. Hier zal het laatste woord nog niet over geschreven zijn.

Maar ook de mogelijke komst van een crematorium in Wenum Wiesel en Zuidbroek stond ter discussie. Bewoners hebben petities tegen de komst van een crematorium in hun dorp/wijk ingediend en met behulp van een power point presentatie hun bezwaren toegelicht. Echt goed gedaan, complimenten daarvoor. De raadsleden hebben daar goed naar geluisterd en gingen met de bewoners mee in hun bezwaren. De democratie werkte prima, de bezwaren waren zwaarwegend genoeg.

enhanced-31524-1423653407-18 (1)

Dan de komst van de Giro d’Italia. Waar de insprekers van het crematorium zeer negatief waren over de plannen, zo positief waren de insprekers over de komst van de Giro. Het was een en al rozengeur en maneschijn. Ook wel eens leuk om te horen. Een prachtig plan en al zitten er financieel wat haken en ogen aan, er is een gedegen dekking vanuit het topsportbudget. Als we er van uit gaan dat het bedrijfsleven, de horeca, de hotels en recreatieparken hiervan optimaal kunnen profiteren, dan zal dit een enorme boost geven aan de plaatselijke economie. En dan nog de PR voor Apeldoorn, de prachtige beelden vanuit de helicopters en de andere televisiebeelden zullen in de jaren daarna zorgen voor veel toestroom vanuit het land, zo vertelde ons een inspreker die al eerder in de organisatie van de Giro had gezeten, maar dan in Groningen. Om de maatschappelijke nevenactiviteiten goed in beeld te brengen en ook de jeugd te betrekken bij de Giro zal de PvdA, samen met de PvdA Arnhem en Nijmegen (waar de Giro ook komt) daarover een motie indienen.

 enhanced-32397-1423653508-5

Zeer triest vond ik de constatering van het College dat er te weinig tijd was om geld bij elkaar te krijgen voor serieus request. Een evenement met een enorme aantrekkingskracht op met name de jeugd in Apeldoorn. Op dit moment is de mededeling van de burgemeester nog te vers om te bedenken wat we hiermee kunnen doen. De discussie is niet in de Raad geweest. Voorlopig hoop ik op een aanvraag in 2017. Dan hebben we tijd genoeg.

 image-4751752

Tot slot de discussie over de Canadese veteranen en de ingekorte tocht door de stad. Ook daar waren we als Raad niet bij betrokken. En moesten we in de krant lezen wat er aan de hand was en kregen we de bevolking over ons heen. Jammer dat er zo een groot misverstand ontstond en dat niet de juiste mensen vanaf het begin met elkaar aan tafel zaten. Zo kunnen er in de communicatie dingen heel anders lopen dan je eigenlijk wilt. Gelukkig is het opgelost en kan de tocht met de gewenste lengte er komen. En kan Apeldoorn nogmaals genieten van al het moois wat er met een historische optocht voorbij komt.

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman