Door Marga Jonkman op 17 februari 2014

Op naar de verkiezingen van 19 maart!

Al enige tijd staat mijn vrije tijd in het teken van de verkiezingen. Er zijn vorig jaar bijeenkomsten over de tafels van 10 geweest, de campagne en het verkiezingsprogramma. Nu komen de activiteiten rondom de verkiezingen echt in een stroomversnelling op gang.

We hebben 2 PvdA groepsapps die over van alles en nog wat gaan, maar vooral over het canvassen en het campagnemateriaal. Elke zaterdag zijn we in een andere dorps of wijkkern om daar met mensen te praten over hun wijk. U ziet de stukjes elk weekend op de website verschijnen vergezeld van foto’s. Een zeer nuttige en leuke activiteit trouwens. En fijn dat het niet zo’n koude winter is.

De agenda begint al aardig vol te lopen met allerlei organisaties die het fijn zouden vinden als je een pitch houdt, een debat voert of gewoon kennis komt maken. En in de komende weken zullen er nog aardig wat volgen. Leuk dat de Apeldoorners zo geïnteresseerd zijn in de gemeentepolitiek. En leuk ook om te doen. Gelukkig hoef ik mezelf niet in tienen te splitsen en doen er meerdere mensen uit de toekomstige fractie mee. En ook Johan als huidig en hopelijk ook toekomstig wethouder heeft zijn agenda op dit vlak flink vol zitten.

Wat me wel opvalt is dat ik, veel meer dan normaal, geacht wordt over allerlei onderwerpen een (korte) mening te hebben. Ik heb inmiddels al een map op de laptop vol met stukjes die ik heb geschreven voor uiteenlopende organisaties. Ook op RTV Apeldoorn waar ik TV en radio opnames had, werd mij over van alles en nog wat het hemd van het lijf gevraagd. Wil ik bijvoorbeeld maar even ja of nee antwoorden op een aantal stellingen. Het ging o.a. om de volgende stelling; “meer grond in de gemeente beschikbaar stellen voor de Stadsakkers”. Hierop heb ik nee geantwoord, in de veronderstelling dat men momenteel al ruim in de grond zit. Maar het kan natuurlijk ook anders zijn.

Soms is het wel fijn om even geen mening te hebben. Of echt inhoudelijk dieper in te gaan op een bepaald onderwerp. Maar ik vrees dat dat nog even zal duren tot na de verkiezingen. Het voordeel ervan is wel dat ik straks zeker niet met mijn mond vol tanden kom te staan als de grote debatten beginnen. Al maak je me ’s nachts wakker en je vraagt wat het speerpunten voor de PvdA in de komende verkiezingen zijn, dan heb ik mijn antwoord paraat.

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman