Door Privé: Tom Brands op 1 april 2016

Op de helft

We zijn op de helft. Precies 2 jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA ging van 5 naar 4 zetels. Verlies. Maar uiteindelijk gaat het naar mijn mening om de resultaten die je haalt en wat je voor elkaar krijgt. Met een enthousiaste en kundige fractie en een wethouder die samen week in week uit hard werken voor onze idealen. Lokaal, maar ook met lijntjes naar Arnhem en Den Haag. En hoewel die resultaten lang niet altijd even zichtbaar zijn, ze zijn er. Neemt u dat maar van mij aan. En ja, dat zichtbaar maken van die resultaten kan vaak beter. Daar werken we aan. Ook al is dat soms lastig. Omdat ongenuanceerde oneliners of krantenkoppen makkelijker scoren en te verkopen zijn dan een zorgvuldig afgewogen keuze en gedegen argumentatie. Maar ik ben nog steeds blij dat ik bij een partij zit die van het laatste is. En uiteindelijk gaat het niet om de waan van de dag, maar om resultaten op de lange termijn. En dat heeft 70 jaar sociaaldemocratie wel bewezen.

Sociaaldemocratie die we niet alleen landelijk nastreven, maar ook internationaal. Op 6 april mogen we naar de stembus. Ik wil jullie graag voor een stemadvies verwijzen naar het artikel van Jean Eigeman over het referendum.

Onlangs vond de algemene ledenvergadering plaats. Klikt u voor een verslag op de link. In dit voorwoord wil ik toch nog even stil staan bij het feit dat we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Ook via deze weg, Willy en Michel, nogmaals van harte welkom!

We zijn op de helft. Dat betekent dat we ook nog 2 jaar te gaan hebben voor er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. De eerste voorbereidingen worden al getroffen. Maar parallel daar aan blijven onze raadsleden en wethouder de handen uit de mouwen steken. Overigens, volgend jaar terwijl wij lokaal druk zijn met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er ook eerst nog verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017.

Hoewel de algehele opinie en de peilingen zich toch vooral laten leiden door de actualiteit en gebeurtenissen in Den Haag, werken we hoe dan ook lokaal aan een positieve profilering van de PvdA. Bestuur en fractie organiseren zeer binnenkort weer een Tafel van 10. Dit maal over het thema wonen, met een pakkende titel. Klik op de link voor wat meer informatie over de inhoudelijke kant van deze bijeenkomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit weer een interessante en nuttige bijeenkomst zal worden, waarmee we ons ook op een positieve manier in de kijker spelen. De Tafel van 10 is inmiddels een serie bijeenkomsten waar we trots op kunnen terug kijken en hopelijk nog lang mee door zullen gaan als afdeling.

Noteert u 25 mei voor de volgende Tafel van 10 alvast in uw agenda, u bent van harte welkom. Dat geldt uiteraard ook voor onze traditionele 1 mei viering. Hier zullen Apeldoornse PvdA-leden zeer snel een uitnodiging voor ontvangen. En bovendien kunt u die middag gelijk door naar Utrecht, waar de landelijke viering wordt georganiseerd: Het festival van de Arbeid.

Leest u ook de blog van Wethouder Johan Kruithof over hoe een wethoudersweek er nu uit ziet en de blog van Fractievoorzitter Marga Jonkman over de ontwikkelingen in de thuiszorg en hoe de PvdA Apeldoorn daar in staat.

Ik wens u veel wijsheid op 6 april en veel plezier tijdens het lezen van de rest van onze nieuwsbrief.

Tom Brands
Voorzitter PvdA Apeldoorn

Privé: Tom Brands

Privé: Tom Brands

Tom (1984) is een geboren en getogen in Apeldoorn. Woont nu samen met zijn vriendin Annemyn in Ugchelen. Groeide op in de wijk De Maten en heeft daarna een aantal jaar in het centrum van Apeldoorn gewoond. Heeft ruimtelijke ordening en planologie gestudeerd. In het dagelijks leven sinds 2002 werkzaam in verschillende functies bij de

Meer over Privé: Tom Brands