Door Johan Kruithof op 8 oktober 2015

Ontwikkelingen in het Onderwijs

Als wethouder onderwijs ben je vaak bezig met overleggen. Er zijn zogenaamde OOGO’s. Dat zijn door de minister ingestelde overlegvormen. Onderwijsdirecteuren en de gemeente (de wethouder onderwijs en, bij passend onderwijs, vaak ook de wethouder jeugdbeleid) komen dan samen om te bespreken hoe het Onderijs er uit gaat zien de komende jaren in Apeldoorn. Er is daarnaast een Lokaal Educatieve Agenda. In dat overleg komen alle schoolbestuurders en de gemeente bij elkaar om de belangrijke onderwijsthema’s te bespreken. Zoals de voortgang van het passend onderwijs, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, de inrichting van integrale kindcentra, de toekomst van de onderwijshuisvesting en de ontwikkeling (momenteel vooral afname) van het aantal leerlingen.

Maar je bent als wethouder onderwijs soms ook met heel concrete zaken bezig. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de Ambelt. Ik werd een week of drie geleden gebeld door de bestuurder van de Ambelt. Haar mededeling was de volgende: de Ambelt gaat op termijn sluiten, maar het speciaal onderwijs voor kinderen die een speciaal steuntje nodig hebben blijft natuurlijk bestaan.

Dat hoor je aan en je vraagt nog eens wat door. Waarom sluit de Ambelt? Wat betekent dat voor de kinderen? Dat gaat toch om kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben? Wie gaat dat werk van de Ambelt dan overnemen? Dat zijn de vragen die je stelt. En omdat een telefoongesprek ook wat beperkt is hebben we een afspraak gemaakt. Een week later hebben we elkaar hier op mijn kamer gesproken. En daar hebben we diepgaand de consequenties van dit besluit doorgenomen.

Laat heel duidelijk zijn waar het gemeentelijk belang ligt! Wij, de gemeente (en ik als wethouder onderwijs in het bijzonder) staan voor de belangen van al die kinderen, en hun ouders, voor wie speciaal onderwijs nodig is! Maar ook, de gemeente hecht minder waarde aan de organisatie die dat speciaal onderwijs aanbiedt en uitvoert. Ja, we willen dat dat van hoge kwaliteit is, vanzelfsprekend. Goed dus dat er een onderwijsinspectie is die dat nauwlettend in de gaten houdt.
Ja, we willen dat er ook over twee jaar (want dan pas gaat de Ambelt daadwerkelijk verdwijnen) voor elk kind dat dat nodig heeft speciaal onderwijs beschikbaar is.
Ja, we willen dat ouders betrokken worden bij deze hele belangrijke verandering voor hun kind.

Maar ook, we vinden het fijn dat de Ambelt haar taken wil overdragen aan een ervaren onderwijsorganisatie met lokale wortels.
En ook, we vinden het goed dat de Ambelt het aandurft haar eigen bestaansrecht aan de orde te stellen (want de leerlingen aantallen op de Ambelt lopen terug!).

Ik  vind het belangrijk dat ouders weten dat er ook over twee jaar een plek is voor hun kind als dat kind speciaal onderwijs nodig heeft. Er is geen reden angst te hebben dat met het verdwijnen van de Ambelt ook die vorm van speciaal onderwijs verdwijnt. Als College en als wethouder onderwijs zullen we dat belang nauwgezet in de gaten houden en daar voluit voor opkomen. En er is alle reden om daar positief over te zijn. We hebben kwalitatief hoogwaardig onderwijs en speciaal onderwijs in Apeldoorn. Daar zijn en blijven we zuinig op!

 

Johan Kruithof
Wethouder van de gemeente Apeldoorn namens de PvdA

Johan Kruithof

Johan Kruithof

Johan Kruithof is al jaren actief binnen de PvdA. Allereerst als bestuurslid van de afdeling Apeldoorn en vervolgens in de periode 2002 – 2012 als raadslid. Vanaf 2006 was hij vice-voorzitter van de gemeenteraadsfractie en in de periode 2012-2018 wethouder. Tot deze tijd was hij – naast zijn politieke activeiten – mede-eigenaar, bestuurder en senior

Meer over Johan Kruithof