Door Redactie op 22 juni 2016

Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen De Maten

Op 9 mei 2016 stelde de fractie van de PvdA Apeldoorn schriftelijke vragen aan het college van B&W over het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen. In eerste instantie voor de wijk De Maten, maar dit geldt ook voor de wijk Osseveld. Over de wens van bewoners uit De Maten tot het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen verscheen ook een artikel in De Stentor, evenals een artikel naar aanleiding van de schriftelijke vragen.

De antwoorden van het college vindt u op pagina 8 van de beantwoording. De beantwoording is vergezeld door een aantal andere documenten. Een notitie aan het college van B&W, het standpunt van de Wijkraad Zuid-Oost en een brief van het college van B&W aan de wijkraad. Naar aanleiding van de antwoorden van het college verscheen wederom een artikel in De Stentor.

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie