4 november 2013

Goede discussie tijdens Tafel van tien jeugdzorg

Op woensdagavond 30 oktober vond er in Real-X aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn voor de tweede maal de tafel van tien plaats. Dit maal zijn tien deelnemers (politici en experts) waaronder wethouder Paul Blokhuis, provinciaal statenlid Paula Wieggers en tweede kamerlid Loes Ypma  met elkaar in gesprek gegaan over de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De opkomst was aanzienlijk, er waren ruim 80 mensen aanwezig. De avond werd geopend door onze bestuursvoorzitter Chris Schouten die meteen de juiste toon zette door te zeggen dat ieder kind een goede start verdient.

Naast de 3 politici waren ook Theo Dhuyvetter (regiomanager van bureau jeugdzorg), Saskia Blom (inhoudelijk manager van het CJG), Jos van der Staaij (vrijgevestigd psycholoog), Esther Hageman van (Ambiq, expertise in hulpverlening aan kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking), Marja Versteeg (huisarts en bestuurslid van de huisartsenvereniging in Apeldoorn e.o.) en Quirine Lensvelt van de WMO adviesraad aanwezig. De avond werd geleid door Cor Klein Heerenbrink. Aan het begin van de discussie werd het meteen duidelijk dat de nieuwe jeugdwet zeer veel kansen biedt. Op dit moment is de jeugdzorg, met alle verschillende financieringsstromen, erg versnipperd. De transitie jeugdzorg is een gigantische operatie, die kansen biedt om zo snel en zo goed  mogelijk in te spelen op de hulpvraag van kinderen, jongeren en gezinnen. De hulp kan dan in veel meer gevallen opgelost worden binnen het preventieve, vrijwillige kader. En kinderen en jongeren hoeven veel minder snel uit huis geplaatst te worden. De PvdA is een groot voorstander van meer in huisplaatsingen. Een uitgebreider verslag van de avond vindt u hier.

Een boeiende avond met een goede opkomst en de goede inhoudelijke discussies. En daarmee wederom een geslaagde bijeenkomst. De PvdA Apeldoorn heeft zich ten doel gesteld om twee maal per jaar een Tafel van 10 te organiseren over een actueel politiek thema.

Enkele foto’s van de bijeenkomst, gemaakt door Ties Stam, vindt u hier onder. Klik op een foto voor een grotere weergave.

Alle foto’s van deze mooie avond kunt u hier vinden op onze Facebookpagina.

Ook in de media werd aandacht besteed aan de Tafel van 10 over de jeugdzorg, zowel voor als na.