Door Johan Kruithof op 27 september 2014

Drukke tijden op het sociaal domein

Het is bijna oktober 2014. De grote veranderingen van de 3 decentralisaties komen nu echt op ons af denderen. Als wethouder Werk en Inkomen is dat voor mij vooral de invoering van de nieuwe Participatiewet. In het verlengde daarvan moeten (andere regels, minder budget vanuit het Rijk) en willen we ook het minimabeleid vernieuwen. Ook de Wet Werk en Bijstand (de WWB) is aangepast en verandert per 1 januari aanstaande. Daarnaast heb ik als wethouder Onderwijs ook te maken met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 september van dit jaar.

Laat ik eerst kort inzoomen op het Passend Onderwijs. Vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat alle kinderen, ook zij die tot dat schooljaar gebruik maakten van speciaal onderwijs, op een “gewone”school zitten. Dat geldt voor kinderen met een fysieke beperking en met een zogenaamd rugzakje. Maar ook voor kinderen die wat moeilijker leren of die soms extra druk zijn, zich slecht kunnen concentreren  of die anderszins het moeilijk hebben op school. Steeds meer kinderen zijn de afgelopen jaren naar allerlei vormen van speciaal onderwijs gegaan. En je kunt je afvragen of dat altijd nodig was en of dat altijd goed is voor kinderen. Waarom voor allerlei groepen kinderen eigen vormen van onderwijs aanbieden? Het is toch veel beter zoveel mogelijk kinderen van allerlei kleur en slag, met of zonder een handicap, druk en niet druk, moeilijk lerend of juist heel slim, bij elkaar op een heel gewone school les te laten krijgen. Dat voor elkaar krijgen heet Passend Onderwijs. Goed onderwijs, op gewone scholen, voor alle kinderen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, soms hebben kinderen tijdelijk extra aandacht nodig. Voor die gevallen hebben we een “klasje speciaal onderwijs” gereserveerd in Apeldoorn.

Je kunt je voorstellen dat ik nieuwsgierig, en ook wel wat gespannen, was begin september of er nu voor alle kinderen die vorig jaar nog speciaal onderwijs kregen een plek was gevonden op de gewone school. Gelukkig is dat tot nu toe gelukt.

Dan wil ik nog wat dieper ingaan op de Participatiewet. Die gaat per 1 januari a.s. in, met een overgangsperiode tot 1 juli 2015. Dan moeten alle veranderingen zijn doorgevoerd. In het kader van die wet zullen vanaf 1 januari a.s. geen nieuwe mensen meer een WSW indicatie krijgen. Dat houdt in dat de Felua langzaam maar zeker een beetje kleiner wordt. De mensen die er nu werken met een WSW indicatie blijven er, met dezelfde rechten die ze nu hebben, werken. Nieuwe instroom zal er echter niet meer zijn. Ook de Wajong regeling verandert. Jongeren die aangewezen raken op de Wajong kunnen alleen nog in deze regeling worden opgenomen als ze 100% arbeidsongeschikt zijn (de wet heeft het dan over jongeren zonder arbeidsvermogen, een wat nare term vind ik, maar zo noemen ze het). Alle andere jongeren zullen zich vanaf 1 januari gewoon bij het Activerium moeten melden. Overigens geldt ook voor de Wajong dat degene die nu al van de Wajong gebruik maakt zijn huidige rechten behoudt.

Maar toch, dit alles zal betekenen dat er naast de gewone toevloed van mensen die een bijstandsuitkering nodig hebben, er in 2015 een nieuwe groep bij komt. We schatten dat er jaarlijks rond de 200 mensen een extra beroep op de bijstand gaan doen. En nog belangrijker, we zullen voor deze groeiende groep mensen, samen m et hen zelf, op zoek moeten naar betaald werk! Want dat is de bedoeling van de Participatiewet. Iedereen doet, als het ook maar even kan, mee.

Voor het Activerium betekent de invoering van de Participatiewet hard werken. Veel veranderingen komen op ons af. Die hebben we vastgelegd in een kadernota. Die nota wordt in december in de Gemeenteraad besproken.

 

In mijn volgende blog wil ik graag verder ingaan op die kadernota, de positie van ons SW bedrijf de Felua en het vernieuwde minimabeleid (onder de titel Sociaal Vangnet) en de nieuwe Bijstandswet.

 

Het zijn drukke tijden. Het is belangrijk dat we vanuit de PvdA in Apeldoorn mee aan het stuur staan!

 

Johan Kruithof

Johan Kruithof

Johan Kruithof

Johan Kruithof is al jaren actief binnen de PvdA. Allereerst als bestuurslid van de afdeling Apeldoorn en vervolgens in de periode 2002 – 2012 als raadslid. Vanaf 2006 was hij vice-voorzitter van de gemeenteraadsfractie en in de periode 2012-2018 wethouder. Tot deze tijd was hij – naast zijn politieke activeiten – mede-eigenaar, bestuurder en senior

Meer over Johan Kruithof