Door Redactie op 23 maart 2016

Algemene ledenvergadering 23 maart

Op woensdagavond 23 maart vond de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats in het ACEC Café. Dirk Westerhof trapte de bijeenkomst af met een betoog om op 6 april VOOR te stemmen tijdens het referendum over het verdrag met Oekraïne. Willy Kreeftenberg en Michel Buijs zijn benoemd tot bestuurslid. We wensen hen beiden veel plezier met hun werk in het bestuur! Het jaarverslag 2015 is toegelicht door bestuursvoorzitter Tom Brands en penningmeester René Verschoor gaf een toelichting op de jaarrekening 2015. Bestuursvoorzitter Tom Brands gaf aan dat er in 2015 zeer veel is georganiseerd en dat het vanwege de gezondheidsproblemen van diverse bestuursleden aanpoten is en blijft. Het jaarverslag en de jaarrekening  zijn beiden vastgesteld en goedgekeurd. De kascommissie was zeer tevreden over de jaarrekening en het bestuur is gedechargeerd. De ledenvergadering vroeg aan het bestuur aandacht om de komende 2 jaar bijeenkomsten en acties te organiseren om de zichtbaarheid van de PvdA in Apeldoorn te vergroten.

Ook is het besluit genomen om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te gaan werken met een kandidaatstellingscommissie. In de ALV die in het najaar van 2016 wordt gehouden zal het bestuur een aantal personen voordragen om te benoemen als lid van deze commissie. Het bestuur heeft de opdracht om de komende periode op zoek te gaan naar mensen. De ledenvergadering sprak op voordracht van Eppo Gutteling de wens uit om in de tweede helft van 2016 een discussie te organiseren over de te volgen strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het gaat hier om inhoudelijke thema’s en eventuele samenwerkingen met andere partijen en lijstverbindingen. Het bestuur neemt die taak op zich.

Afsluitend vertelden fractievoorzitter Marga Jonkman en wethouder Johan Kruithof over de politieke actualiteit. Marga ging uitgebreid in op de situatie rondom de thuiszorg en Johan vertelde over de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Henri van Oene deed de oproep om ook lokaal campagne te voeren voor het referendum op 6 april. Marga Jonkman zal peilen of andere lokale partijen bereid zijn om gezamenlijk een actie te organiseren. Afsluitend deed Dirk Westerhof nog de mededeling dat het Gewest Gelderland bussen inzet naar Utrecht voor mensen die graag naar de landelijk georganiseerde 1 mei viering van de PvdA willen gaan.

 

Ledenvergadering3

 

Ledenvergadering3

Ledenvergadering2

Redactie

Redactie

De redactie van de website van de PvdA Apeldoorn. Ik wil contact met de PvdA Apeldoorn Contactinformatie vindt u hier.

Meer over Redactie