Door Chris Schouten op 28 mei 2014

Afscheid als voorzitter

Beste partijgenoten, rooie vrienden,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ook voor een bestuursvoorzitter. Op de jaarvergadering van 7 mei jl.heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Tom Brands. Het is wel een vreemd gevoel. Met veel plezier heb ik de afdeling in deze functie acht jaren gediend. Jaren waarin er politiek én privé veel is gebeurd, bij u en bij mij. Ik zeg bewust politiek en privé, want we zijn één grote Apeldoornse Rooie Familie. En dat gevoel komt tot uiting in de aandacht die we naar elkaar hebben, als we iets te vieren hebben, maar ook als er verdrietige gebeurtenissen zich in één van onze levens afspelen. Het was Ali Wolves die mij – na een lang telefoongesprek – in maart 2006 overhaalde naar de bestuursvergadering te komen. En van het één kwam het andere. Op 16 mei 2006 werd ik op de jaarvergadering met 34 stemmen voor en 4 tegen gekozen tot bestuursvoorzitter Nu was ik de eerste helft van de negentiger jaren ook al politiek actief geweest in de gemeente Naaldwijk, dus het was niet allemaal vreemd voor mij. Met enthousiasme ging ik aan de slag .. en dat is al die jaren zo gebleven, ook al veranderde de samenstelling van het bestuur eens in de zoveel tijd.

Ik dank allen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik mijn functie als bestuursvoorzitter kon uitoefenen. Met Tom Brands als nieuwe afdelingsvoorzitter gaat de PvdA Apeldoorn een nieuwe toekomst tegemoet. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze voorzitterswisseling soepel zal verlopen. Het bestuur kent nieuwe en ervaren leden. Dat garandeert continuïteit en vernieuwing.

Maar ik ben niet weg. Op 8 mei ben ik geïnstalleerd als raadslid. In die functie zal ik de PvdA Apeldoorn nu dienen. Ik heb er zin in. Onder leiding van Marga Jonkman, ga ik samen met Ties Stam, Esref Ocal, Jasper van Alten, Ilse de Graaf het raadswerk doen. Uiteraard in samenspraak met onze wethouder Johan Kruithof. Wij gaan als team aan de slag, als voorhoede van een grote Apeldoornse Rooie Familie. Een Rooie Familie waarmee ik mij sinds 16 mei 2006 heb verbonden.

Wij zien elkaar.

Chris Schouten
Raadslid

Chris Schouten

Chris Schouten

Chris is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en was in de raadsperiode hiervoor (2014-2018) raadslid met portefeuille sociaal domein, kunst en cultuur, onderwijs. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de raadswerkgroep monitoring sociaal domein. Chris werkt in zijn dagelijkse leven als directeur van MS Vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte Multiple Sclerose en hun naasten.

Meer over Chris Schouten