Door Marga Jonkman op 12 september 2017

Actualiteitsvragen over puinhoop in leerlingenvervoer

Komende donderdag 14 september 2017 tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces is de PvdA genoodzaakt om wederom vragen te stellen over de puinhoop met betrekking tot het leerlingenvervoer in de regio Apeldoorn. Er zijn nog steeds
grote problemen met PlusOV, niet alleen voor nieuwe reizigers, maar ook voor de
kinderen die er vorig jaar gebruik van maakten.

Er zijn 2 hoofdklachten:
Niet of niet tijdig ophalen van kinderen
Onbereikbaarheid van PlusOV bij problemen

In een brief van het college van B&W van 29-8-2017 wordt gesteld dat er overige vervoerders zijn ingeschakeld door de gemeente Apeldoorn en er uitbreiding is van personeel bij PlusOV om de bereikbaarheid te verbeteren. Helaas houden de klachten aan.

Wij stellen daarom de volgende vragen aan het college:
1. Hoe kunnen cliënten gebruik maken van de extra vervoerders als zij dat
willen?
2. Verloopt dat via PlusOV?
3. Hoe is dit te realiseren als PlusOV nog steeds niet goed telefonisch bereikbaar
is?
4. Hoe denkt u de problemen zo snel mogelijk op te lossen en te voorkomen dat
volgend schooljaar opnieuw problemen ontstaan?

Marga Jonkman, namens de PvdA fractie

Marga Jonkman

Marga Jonkman

Mijn naam is Marga Jonkman. Ik ben getrouwd en moeder van 3 inmiddels volwassen kinderen. Naast mijn gezin ben ik in het dagelijks leven kinder- en jeugdpsycholoog in Apeldoorn. Dit jaar (2018) ben ik 25 jaar lid van de partij van de arbeid. Hoe komt iemand bij de PvdA terecht, vraagt u zich misschien af?

Meer over Marga Jonkman