20 december 2014

Vergadering gewest Gelderland

Vaststelling kandidatenlijst en verkiezingsprogramma.